Bloggar

Grupper

Vi är en ordningsam art, vi sorterar och grupperar allt vi stöter på i olika system, skapade för att vi ska få en överblick av världen omkring oss. Ingen entomolog kan hantera miljontals insektsarter alla på en gång utan behöver ordna in dem i grupper, undergrupper, arter, raser och varianter i en hierarki som vår egen nationalsamordnare Linné lade grunden för. Samma sak i alla skalor, från kvarkar till galaxer - vi delar in allt i grupper.

Är det fel?

Bort med halvmesyrerna

Omslaget till Max Barrys bok Jennifer Government.

BBC News meddelar att Jacqui "Poshspeller" Smith anser att den Stora Databasen Med Allas Kommunikation är en absolut nödvändighet för att bekämpa terrorismen. Om inte politikerna vet vad du gör i sängkammaren, vad du tänker på när du rakar dig och hur många cornflakes du tar till frukost kan de inte avgöra om du är skum eller inte. Ingen begriper hur de kunde överleva fighten med IRA under flera decennier, när sådana här saker är helt oundgängliga nu när de verkliga bombkastarna gått i pension.

Måste de många offra sig för de få?

Dagens lästips: Rick Falkvinge har skrivit en utmärkt sammanfattning av vad som händer med svenska lagar kontra EU:s regler när det gäller upphovsrätten. Alla som tankar hem musik eller film för att provlyssna innan de köper bör läsa det här i rent självförsvar. Alla som över huvud taget tänker rösta i något politiskt sammanhang bör också läsa det, för det ger en mycket klar bild av vilka vi INTE vill ha som beslutsfattare på riksnivå.

“Kulturen spirar inte ur en gevärspipa”

Anders Andersson har i en kommentar hos Anna Troberg skrivit väldigt tänkvärt om upphovsrätt vs. yttrandefrihet. Jag tar mig friheten att kopiera hans yttrande och lägger upp den här för vidare spridning. Kanske blir det rent av fler som kopierar och använder sig av delar eller hela texten:

Kommentar från Anders Andersson

October 9, 2008, 6:02 pm
Yttrandefriheten kan tolerera att enskilda kivas inbördes om vem som varit först med ett visst yttrande, för om någon annan redan har sagt precis det jag vill säga och vem som helst kan ta del av det, då är ju min upprepning av yttrandet onödig. De rättsliga konsekvenserna av att man sprider någon annans yttrande bör inte bli värre än att man får ersätta upphovsmannen för den faktiska förlust han gjorde. Staten må tillhandahålla en domare som har att lösa tvisten mellan parterna, men där går gränsen.

Varför jag inte kan lita på FRA.

Den nya förbättrade FRA-lagen (dvs den gamla lagen som man pyntat med ett absolut minimum av sidenband och glitter) har nu baxats igenom ännu ett steg av den snudd på demokratiska processen, av våra snudd på demokratiska folkvalda. Jag tror det går åt helvete (teknisk term) för medborgarna. Jag tror inte vi kan förlita oss en sekund på att byråkrater och pärmbärare gör vad som är rimligt och vettigt i en given situation. Jag vet att när man en gång förklarat för ett så kallat "greyface" att det här är de regler som gäller, så har man ställt en spårvagn på spåret och det är lika omöjligt för en pärmbärare att vika från reglerna som det är för en spårvagn att göra en stoppsladd om det behövs.

Filtrering

Filtrering av internet är en idé som förr eller senare drabbar alla "vuxna" som vill skydda oss vanliga människor från verkligheten. När jag skriver "vuxna" avser jag alla som tycker att folk i allmänhet inte ska ha allt för fri tillgång till nätet. Ofta har man de bästa avsikter. Resultatet blir nästan undantagslöst fiasko, på ett eller annat sätt.

Nej.

Svenskans svåraste ord. NEJ. Så kort, så enkelt. En stavelse. Två konsonanter och en vokal. Trots detta så svårt att förstå. Tusentals svenskar förstår inte NEJ och våldtar andra varje dag, om man får tro på en del statistik. Katter struntar i det. Små barn tar det inte på allvar. Politiker... tja. De begriper inte vad det handlar om. Uppenbarligen är det något med "Nej" som inte går fram tydligt. Jag trodde att svenska folket gjort sig förstått, men det var för inlindat. Dags att ta bladet från munnen och vara tydlig.

Patent och patienter

Christian utvecklar vår syn på läkemedelspatent här.

Läs den först, inklusive den artikel han länkar till.

Så, klara? Bra.

En invändning vi har fått mot vårt förslag till alternativ finansiering är att det är principiellt fel att staten ska styra forskningens inriktning på ett planekonomiskt sätt. Den invändningen missar ett par saker.

En replik till Kopit om stegstorlek och kraft

Kopit skriver en mycket läsvärd replik till min artikel om att välja (och vad man "får" välja), och de drar den helt korrekta slutsatsen att mina steg mot en bättre tillvaro är väldigt korta. I stället för att helt försöka komma ur de sanslösa situationer vi befinner oss i är mina exempel tänkta att lindra situationen i ett första steg. Kopit har en betydligt radikalare inställning, nämligen att det är bättre att bryta helt med de icke-fungerande systemen. Man kan säga att det handlar om att behandla symptomen kontra att avlägsna sjukdomen. Vi har båda varsin poäng.

Valfrihet eller frihet utan val

Tidningen Riksdag och Departement hade en notis häromnumret om att man skall etablera vårdcentraler med etnisk profil i Stockholm. Tanken är "att en mångfald av specialiserade vårdcentraler sporrar konkurrensen och ökar servicen till patienterna". Valfrihet framhålls som något mycket viktigt. Ibland.

Prenumerera på innehåll