Handels

- Hur många Handelselever behövs för att byta en glödlampa?
- En. Han tar ett fast tag i lampan och universum roterar runt honom.

Things I should know by now.