patent

Medicinare, bota dig själv

Enligt en notis på SVTs site får läkemedelsbranschen EU-kritik. Patent missbrukas och billigare alternativ släpps inte in på marknaden. Medicinföretagen använder alla medel för att hindra billigare versioner, ibland kallade generika från att ta marknadsandelar. I de fall där generika trots allt kommit in på marknaden har priserna sjunkit mellan 20 och 90 procent. Kostnaden för samhället räknas i miljarder.

Patent och patienter

Christian utvecklar vår syn på läkemedelspatent här.

Läs den först, inklusive den artikel han länkar till.

Så, klara? Bra.

En invändning vi har fått mot vårt förslag till alternativ finansiering är att det är principiellt fel att staten ska styra forskningens inriktning på ett planekonomiskt sätt. Den invändningen missar ett par saker.

Prenumerera på innehåll