live

Asagudens kraft

Thorium fuel pellet

1828 upptäckte Jöns Jakob Berzelius ett nytt svart mineral som han gav namnet torium, efter asaguden Tor. Hittills har vi inte använt torium till så mycket; vi har bl.a. legerat magnesium med det (i bl.a. flygmotorer) och förbättrat de optiska egenskaperna hos glas (i kameraobjektiv) så siffrorna över hur mycket torium som finns att utvinna varierar, men mellan 1,3 och 3 miljoner ton verkar rimligt.

They came in the morning

Unidentified Vietnamese female and child killed by US soldiers, My Lai/Song My, March 1968

I read an interesting tweet recently. It said

With Obama Administration, you’re better off committing a war crime than exposing one: http://bit.ly/i05yzi #Manning #Wikileaks

And it's true. Nixon didn't put Daniel Ellsberg in jail, but Bradley Manning is being tortured for revealing the truth about war crimes, among other things. Before the 2004 presidential election, there was some controversy around John Kerry and his role in the investigation into war crimes in Vietnam. I wrote this piece and published it as a Slashdot journal entry. I think it's still relevant:

Headshot!

Colonel? I can see your true colors, shining through.

There are countless definitions of terrorism, but one defining characteristic is the use of violence against non-combatants to instill terror in others. This objective tends to influence the type of violence to become more horrific and gruesome killings become commonplace.

Representation

Vote early, vote often

Nej, det handlar inte om tveksamt bokförda spritfester. Det handlar om hur man bäst tar tillvara medlemmars intresse, hur de kan bli intresserade av att sätta sig in i och rösta på frågor på t.ex. ett årsmöte och hur man kan skapa system för att minimera olika nackdelar och maximera fördelarna.

We have no bananas today

Banana + chimp

Finns det något mer patetiskt än en bananrepublik utan bananer? Tja, en bananmonarki utan bananer, kanske? Inför EU-omröstningen pratades det mycket om att Sverige skulle ge upp sin suveränitet till det stora onda federala EU, att det skulle skapas en superstat där vi skulle tappa det sista lilla självbestämmandet som vi hade kvar. Vem anade då att en svensk regering frivilligt skulle skänka bort den sista lilla spillran stolthet till USA för en näve glaspärlor?

Sex crimes

När Assange publicerar darrar skurkarna.

Jag noterade att Interpol nu lagt ut en efterlysning för att hitta Julian Paul Assange för "sex crimes", men trots idoga efterforskningar så har de inte hittat en bild på honom att lägga ut.

Dissonans i databaserna

Databasdirektivet

1996 antog the Europeiska Unionen ett direktiv som heter Directive 96/9/EC on the legal protection of databases. Kortfattat kan man säga att det utsträcker ett slags upphovsrätt över samlingar av information som i sig inte skulle varit upphovsrättsskyddad. Exempel är telefonkatalogen där varje enskild abonnents uppgifter inte är upphovsrättsskyddade (det finns ju ingen svältande artist som skapat mitt telefonnummer och som måste ha betaaalt för det svettiga arbetet) men där hela katalogen är det genom det här direktivet.

Trender, statistik och rasister

Trender

Jag är en rätt visuell person. Jag har svårt att se sammanhang i sifferserier och uppräkningar, men ge mig staplar och linjer så brukar det träda fram spännande mönster - SIFOs senaste opinionsmätningar är på det sättet. I tabellform säger de mig ingenting mer än att de förmodligen har ett litet systemfel någonstans som till exempel att de bara ringer fasta telefoner. Hur stort felet är, det vet jag däremot inte.

Maffiarazzia

Pontén och Pintér

Hur många poliser krävs det för att hitta en IP-adress?
Fem, en som gör jobbet och fyra som visar att brottet är allvarligt.

Samtidigt som polisen klagar på bristande resurser att utreda riktiga brott, med riktiga offer så skickar de fem poliser till internetoperatören PRQ i Solna för att under två timmar ställa lite frågor om IP-nummer. Dessutom genomförs på flera ställen i landet "riktiga" razzior där de anhåller kulturspridare och beslagtar utrustning.

En tiondels millimeter.

Valsedel 2006

Tjockare än så är inte skyddet, det som ligger mellan dig och en totalitär övervakningsstat med rasistiska förtecken.

En tiondels millimeter.

Prenumerera på innehåll