Trender, statistik och rasister

Trender

Jag är en rätt visuell person. Jag har svårt att se sammanhang i sifferserier och uppräkningar, men ge mig staplar och linjer så brukar det träda fram spännande mönster - SIFOs senaste opinionsmätningar är på det sättet. I tabellform säger de mig ingenting mer än att de förmodligen har ett litet systemfel någonstans som till exempel att de bara ringer fasta telefoner. Hur stort felet är, det vet jag däremot inte. En annan sak jag vet är att den här typen av undersökningar är ganska osäkra vad det gäller att spå ett slutresultat i absoluta tal, däremot kan man ofta med god precision se trender - dvs skillnader över tid. Det beror förstås på att de metoder de använder alltid är förenklingar av verkligheten för att de ska bli hanterbara, men däremot ändrar de sällan metoderna mellan sina mätningar. Man får stora felmarginaler mellan mätinstitut och mellan olika mätgrupper (som t.ex. äldre som oftare har fasta telefoner och yngre som oftare har mobiler) men små felmarginaler mellan mättillfällen.

I det perspektivet är den här kurvan oerhört intressant, tycker jag.

Gruppen Övriga (grå linje) innehåller allt från F! till Kalle Anka-partiet, men från andra mätningar och tidigare erfarenheter vet vi att Piratpartiet är dominant i den gruppen. Den brungula linjen är förstås Gengaspartiet Sverigedemokraterna. Det ser mer och mer ut som om de än en gång har fallit på eget grepp - där andra partier klagar på att de har svårt att nå ut med sitt budskap så brukar SD tappa opinion när folk förstår vad de egentligen står för. De står för enfald, rädsla och okunskap. Piratpartiet står för mångfald, trygghet och kunskap.

Ifjol så röstade 225915 medborgare på Piratpartiet i EU-parlamentsvalet. Vi fick över 7% av rösterna. Kasta inte bort din röst på någon som bara vill avlyssna den, lägg den på någon som lyssnar och levererar istället.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter