De dyra importerade misstagen

Många bloggare är upprörda över hur regeringen ignorerar fakta OCH opinion i FRA-frågan. Det borde vara uppenbart för alla varför det är arrogant av politikerna att inte lyssna på sina väljare, men kanske är det värt att satsa fem minuter på att ge konkreta exempel på varför regeringens reaktion i den här härvan är så idiotisk. Det är nämligen så att vi har facit. Vi vet hur sånt här slutar.

Vi har nämligen en alldeles utmärkt parallell i vårt stora förebildsland USA. Våra politiker hämtar gärna sin inspiration därifrån om de bara kan, och tyvärr är de inte så petiga när det gäller vad de lånar därifrån.
Den här oviljan att lyssna, motståndet mot att ta till sig information från analytiker (som faktiskt vet) och totala vägran att lyssna på folket såg vi när George W Bush och hans super-neokonservativa gäng planerade ett krig mot Irak för att hämnas ett terrordåd utfört av kapare huvudsakligen från Saudiarabien.
Militära rådgivare sade att planen var kass. Invasionsstyrkan var för liten. Man hade ingen plan för hur landet skulle hanteras när det väl var invaderat. Underrättelsetjänsten förklarade att terroristerna inte hade någon koppling till Irak. Det var fel krig på fel plats under fel omständigheter och med fel vapen.
Ändå valde Bushmännen att lyssna på en extremt hal exilirakier som var part i målet och pratade vitt och brett om hur bra allt skulle bli, kriget skulle ta en kvart och alla skulle hälsa de invaderande som hjältar. Bushmännen avfärdade all kritik som "opatriotisk" och skred till verket.
Vi vet alla hur det blev.

Vår regering har nu röstat igenom en lag som folket protesterar mot, som de flesta av remissinstanserna protesterar mot och som helt enkelt inte är genomtänkt. De enda som talar för den här lagen är männen på FRA, som är synnerligen hala och part i målet. Syftet med spionage på yttre fiender är nog gott, men det är fel regler för fel agenter under fel omständigheter och med fel maktmedel, precis som i det amerikanska exemplet.
Precis som i det amerikanska exemplet går diverse riksdagsmän ut och säger att "Vi, som är för att Sverige har en underrättelsetjänst, vi är patrioter vi.", precis som de döva påtryckarna i USA som vägrade lyssna på folkets, experternas och förnuftets röster. De här politikerna har tydligen inte lärt sig någonting av omvärlden, så vad skall de egentligen ha en underrättelsetjänst till? De slår ju ändå dövörat till och gör vad de har lust med.

Våra folkvalda, som är så oerhört svåra att välja bort, har Bestämt Sig och inget i världen kan få dem att ändra sig. Det spelar ingen roll hur dålig lagen är, den måste drivas igenom. Av vilken anledning? Den bara måste. Det bara är så. Syftet kan vara bortglömt för länge sedan, men kursen ligger fast. Irak måste anfallas. FRA-lagen måste drivas igenom. Båten måste fram i tid, oavsett om det finns isberg i området eller inte. Full fart framåt.

Dagens fråga är varför det finns en så stark tendens bland politikerna att bemöta all kritik med "lilla vän, det där förstår du inte", precis som om de hade ensamrätt på allt världens vetande. De är människor som du och jag, bara något bättre avlönade.

Trackback URL for this post:

https://webhackande.se/trackback/58

Kommentarer

Klassiskt i sverige har

Klassiskt i sverige har alltid varit att tala om höger och vänster, fullständigt endimensionellt horisontellt. Nu har fler och fler börjat påpeka att det finns en vertikal axel också, mellan frihetligt och auktoritärt. Stalin kan sägas var till vänster, men lika hårt auktoritär som Hitler, som klassades som höger. Gandi år andra sidan räknades som ganska mycket vänster och var ganska starkt frihetlig. De som ännu inte vaknat och ser USA för vad det har bekommit, ser ju USA såsom det kanske var på 50-talet, till höger och frihetligt.

Men jag skulle vilja hävda att den politiska kompassen visserligen kan hävdas vara tvådimensionell, men jag menar att den är ett instrument för navigerandet i en politisk värld som är sfärisk, precis som globen vi alla lever på. Om två går tillräckligt långt åt varsitt håll, oavsett riktning, så kommer de tillslut att mötas på andra sidan. Övedrifter brukar slå över i sin raka motsats. När friheten blir alltför stor så närmar man sig anarki där vissa helt samvetslöst överutnyttjar friheten och skadar andra, i den grogrunden föds den auktoritäre ledaren som en beskyddare. Det drabbas en demokrati väldigt lätt av om massan börjar ropa (rösta) efter beskydd. Det demokratiska och frihetliga Tyskland som led svårt efter Versaillesfreden ropade efter en stark ledare som kunde skydda dem från omvärldens utsugning och hämdbegär efter första världskriget - de fick en.. Men när det auktoritära styret går för långt... Pang! Där föds frihetssträvanden med våld - den enes terrorist, den andres frihetskämpe. Detsamma med höger o vänster, den allra västa extremhögern kan vara svår att skilja från den värsta extremvänstern.

I sverige har vi ju ett system som tenderar att driva alla partier inåt mitten, vilket ur en aspekt är bra eftersom det tenderar att skåpa ut det extrema, men å andra sidan så blir det lite skit samma, där skillnaderna blir så små att demokratin blir lidande.

En geopolitisk agenda

Hämnas terrodåd?

År 2000 (När Clinton var president) undertecknade en lång rad potentater ett dokument som heter "Rebuilding Americas Defences - Strategy, Forces and Resources for a new century". Detta dokument kom från tankesmedjan "Project for a New American Century", dokumentet och PNACs principer var undertecknade av namn som Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Jeb Bush (presidentens bror), William Kristol, Donald Kagan, Paul Wolfowitz, Gary Schmitt, I. Lewis Libby osv.. Ja i stort sett alla tunga namn i den grå eminensen bakom Bush.

I dokumentet (googla dess namn, du har inga som helst problem att finna det), som skickades till Clinton-administrationen mer som en önskan om vad nästa president borde göra, beskrev de vad de tyckte behövde göras (deras roadmap), man kan bla. läsa:

While the unresolved conflict with Iraq provides the immediate justification, the need for a substantial American force presence in the Gulf transcends the issue of the regime of Saddam Hussein.

Läs det noga, smält varje ord och dess innebörd.. Saddam skulle således bort alldelens oavsett om han var good, bad or ugly. Agendan var en annan. Gissa vilken.. Man kan hitta en ledtråd i ett tal som Dick Cheney höll 1999 inför sina peers vid London Institute of Petroleum (Då var han VD för Halliburton, världens största byggare av pipelines men även en av de största byggarna av militära anläggningar som contractor).

Cheney sade:
By some estimates there will be an average of two per cent annual growth in global oil demand over the years ahead along with conservatively a three per cent natural decline in production from existing reserves. That means by 2010 we will need on the order of an additional fifty million barrels a day. So where is the oil going to come from? Governments and the national oil companies are obviously controlling about ninety per cent of the assets. Oil remains fundamentally a government business. While many regions of the world offer great oil opportunities, the Middle East with two thirds of the world‘s oil and the lowest cost, is still where the prize ultimately lies. Even though companies are anxious for greater access there, progress continues to be slow. It is true that technology, privatisation and the opening up of a number of countries have created many new opportunities in areas around the world for various oil companies, but looking back to the early 1990‘s, expectations were that significant amounts of the world‘s new resources would come from such areas as the former Soviet Union and from China. Of course that didn‘t turn out quite as expected. Instead it turned out to be deep water successes that yielded the bonanza of the 1990‘s.

Det här är värt lite analys. Han spår en ökad efterfrågan ungefär till idag 2008. Han spådde att världen behövde finna ytterligare motsvarande ca 50 miljoner fat olja i daglig produktion. Då 1999 låg produktionen och pendlade kring 83 miljoner fat. Han ansåg alltså att för att undvika en katastrofal oljekris och följande förödande påverkan på ekonomin så behövde man finna nyproduktion motsvarande mer än 50% av den dåvarande dagliga produktionen, och detta före 2010. Det motsvarar ca 5 nya oljeregioner i Saudiarabiens storlek!

Nästa punkt att notera var hans "the Middle East with two thirds of the world‘s oil and the lowest cost". Men som han också sade, denna olja var i dessa nationers händer, inte öppet för exploatering av den privata marknaden, således inte åtkomlig för hans Halliburton och hans vänner i ExxonMobil, Chevron, Shell eller BP. Irak med världens näst största oljereserver näst efter Saudiarabien var i händerna på Saddam. Den Kaspiska oljan var dessutom objekt för en bitter geopolitisk strid mellan Washington och Moskva, framförallt i Afganistan som var allför oroligt för byggande av pipelines (Båda sidor ville bygga pipelines för den kaspiska/ryska oljan att nå Indien/indiska oceanen).

Men Cheneys uttalande "Oil remains fundamentally a government business" får en mycket tyngre betydelse när man spolar fram till september år 2000 och presidentvalskampanjen. Då de publicerade dokumentet jag började med att skriva om. De önskade av nästa president att hitta en godtagbar ursäkt att förklara krig med Irak, för att ockupera det och ta kontroll över vad de ville ha. "American force presence in the Gulf" är något som är ett genomgående tema i dokumentet, betänk återigen dess undertecknare och årtalet 2000.

År 2001 var Bush president, och föga förvånande fick Dick leda en "Presidential Energy Task force" i nära samarbete med hans tidigare kompanjoner inom energisektorn. T ex. James Baker III, Ken Lay från Enron, och givetvis fanns Condolezza Rice från Chevron Texaco med någonstans. Folk som han tidigare jobbat med rörande en amerikansk pipeline genom det oroliga Afganistan som ryssarna också försökte få kontroll över. Det var ju då som CIA finansierade mujahedin för att djävlas med den ryska björnen, och då skapade "listan" som senare gavs namnet al qaida.

I dokumentet som även rörde många andra saker som energi, militär, övervakning osv. fanns förändringar som de själva ansåg som så tuffa att:

Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor.

Jodå, ganska precis ett år senare så fick de sitt "Pearl Harbor", den 11:e september 2001. Bara drygt en månad efter kom Patriot Act (över 100 sidor lagtext) som förändrade över 100 andra lagar, och som med tanke på det lilla tidsspannet måste varit påbörjat långt tidigare, antagligen långt före PNAC-dokumentet som kom drygt ett år tidigare.

Mars 2003 så framkom en rad hemligstämplade dokument från den där utredningen från 2001 som Cheney ledde. De hade tvingats fram, under protest från Vitahuset, genom en rättegång av Sierra Club och Judicial Watch rörande Californiens energikris (finns drivor om det på nätet). I dokumenten rörande denna högst lokala energikris så hittades detaljerade kartor över irakiska oljefält, pipelines, raffinaderier och gas-projekt. Men även detaljer om vilka andra länder som hade kontrakt och samarbeten med Irak rörande detta. De länderna var Ryssland, Kina och Frankrike. De tre länderna råkade, supprise, vara just de tre som öppet oponerade sig emot invationen av Irak..

En av de första åtgärderna när Saddam störtats var att bryta alla de där kontrakten med Ryssland, Kina och Frankrike, men givetvis också att Irakisk olja nu skulle skulle säljas i dollar och inte i euro, vilket var en anledning till att Frankrike köpte färre dollar av USA än vad de annars skulle gjort. Alltså precis det Cheney argumenterade för i sitt tal 1999 - Få ut mellanösterns naturresurser ur nationella händer och få in dem under främst amerikansk kontroll. Ren och skär geopolitik alltså, plus givetvis kolluderande intressen inom olje, energi, finans, vapenindustri och politik. Någon "terrorism" har det aldrig handlat om, det är bara opinionsbildande retorik, agendan är rent militärindustiell och geopolitisk, en beslutsfattare måste ju kunna motivera sina beslut på ett sätt som omvärlden accepterar, annars går det inte.

Bush den äldre = Carlyle group - Den ojämförligt störste ägaren av "military contractors" som på senare tid köpt in sig i em massa telekom, bla. här i sverige. Först Bredbansbolaget och när de såldes köpte de ComHem vilket de fortfarande äger.

Bush den yngre = Harken energy

Cheney = Halliburton (hans fru Lockheed Martin - Världen största vapentillverkare)

Condolezza = Chevron-Texaco

Rumsfeld = Occidental petroleum

Gale Norton = BP Amoco

Luktar det inte olja å krut så säg? Behövs liksom inga lobbyister..

Finns det någon amerikansk administration som borde vägrat befatta sig med energi och militärfrågor på grund av jäv, så är det den nu sittande.

Kan man nu sin historia, Standard oils gamla monopol från början av förra seklet, hur det splittrades av staten och hur det idag mer eller mindre sammanflätats igen under en viss ägare, så ser man vem det kan vara som håller i en del av trådarna - Börjar på R i efternamn. Antagligen med en "bankrolling-kompanjon" med en stadsdel i NewYork i sitt företagsnamn som på senare tid slagits ihop med en annan, med två initialer före ett efternamn som skulle kunna vara ett förnamn (de hade fö. händerna både i syltburken Worldcom och kakburken Enron, där det mesta av dokumentationen blev förstört i WTC-7). Dessutom, när USA ökade försvarsutgifterna i sin strävan att stoppa bin Ladens påstådda aktiviteter, så hittar vi en oväntad vinnare: den Saudiske byggar och miljardärfamiljen bin Laden, som har stora investeringar i en fond som etablerats av, supprise, Carlyle Group.

Se nu också dessa tre nyhetsinsintervjuer som handlar om Georgien och klura på hur detta passar in den bild jag förmedlat i detta långa inlägg. Fundera också en sväng om Polen och de misiler USA har placera där.

Kartan stämmer inte med terrängen

Det mesta av det du skriver kände jag redan till, och det enda jag vill påpeka är att "hämnas terrordådet" är den officiella linjen. USA skulle säkras, och då måste en del personer bort bums och först i kön var gamle kompisen Saddam.
Att det i verkligheten fanns fler och skummare skäl för kriget är helt klart. Det var ingen plötslig inspiration att "nu skall vi sparka Saddam på puttevunken", men som jag skrev så var det ett sällsynt ogenomtänkt krig vad gäller genomförandet. Mitt argument att man inte lyssnade på någon som begrep något håller. Rumsfeld & Co är en del av problemet, inte en del av lösningen. De som försökte arrangera kriget på ett rimligare sätt ignorerades. Våra politiker ignorerar oss nu. Trenden bland politiker globalt sett är att strunta i folkviljan och ägna allt fokus åt särintressen, oavsett om de kallar sig Halliburton, ExxonMobil, FRA eller Copyswede.

Då är vi helt överrens. Din

Då är vi helt överrens. Din sista mening om "Trenden bland politiker" var för övrigt mycket bra formulerad.

Demokrati betyder inget längre!

Det vi nu ser är ett paradigmskifte där tidigare kärnvärden i en demokrati och rättstat, är på väg att helt mosas sönder av en makthungrig regering. Principer som privatlivets helgd, yttrande-, informations- och meddelarfrihet, respekt för den svenska konstitutionen och de internationella konventioner Sverige förbundit sig att följa avseende mänskliga fri- och rättigheter, betyder uppenbarligen inget alls längre för c, m, fp och kd. Allvarligast är paradigmskiftet - Sverige är på väg att lämna det demokratiska statsskicket och det skrämmer mig! Tyvärr tror jag det inte är bättre med s, mp, sd och v men det finns ju tid för dem att visa att jag har fel innan valet 2010. Och det finns ännu tid även för de borgerliga riksdagsledamöter som var med om att aktivt eller passivt skjuta grundskottet mot demokratin den 18 juni att komma på andra tankar och stå upp för sina väljare i stället för att låta sig hunsas av sin maktgalna partiledning. FRA-lagen med dess massavlyssning av befolkningen ska rivas upp med rötterna!

Jodå, det finns.

Det är lite paradoxalt för mig som var ganska blå i ungdomen, men de som står pp närmast i de här frågorna är faktiskt vänsterpartiet. Man kanske kan säga att de har gjort en klassresa, men egentligen är det nog så att det inte finns något verkligt motsatsförhållande mellan strävan efter individens frihet och socialism. Den kopplingen har gjorts enbart därför att många av de totalitära staterna som fanns i östeuropa påstods vara kommunistiska och när vi nu får fler och fler totalitära stater i väst som påstås vara kapitalistiska kommer den där myten att suddas ut.

(mp) har sina stunder också, men där verkar de ha nån slags inre strid mellan ideologer och taktiker...

Sammantaget har alla partier utom pp, v och ibland mp nu blivit Demoskoppartier, där inflytande, röster och makt blivit viktigare än att hålla en rak ideologisk linje.

Det finns heller, till

Det finns heller, till skillnad från vanliga människors vanliga jobb (med vanlig lön) inget som helst krav på att man ska ha någon som helst kompetens eller kunskap om något för att sitta i riksdagen. Riksdagen stiftar våra lagar, bra som dåliga, men frågan är om riksdagen verkligen kan göra det? Vad gör riksdagen, som uppenbarligen helst inte läser lagtexterna och i så fall mest skummar och missförstår, lämplig att säga bu eller bä till dessa förslag? Detta helt utöver det som mycket gäller just nu, skillnaden mellan syfte och konsekvens, vilket verkar ännu svårare att förstå.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter