Förtroende

Jag litar på en politiker exakt så långt som jag kan kasta honom eller henne med vänster hand.