Besticklådan Jim

Bestickningslådan Jim

"Korruption är missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande."

Det är den moderna internationella definitionen av korruption. I Sverige brukar man av någon anledning snäva in begreppet lite till att helt enkelt handla om mutor / bestickning (den som tar emot mutan döms för mutbrott, den som ger mutan för bestickning).

Vi kan ta ett exempel, heeeeeeeeelt taget ur luften (all likhet med den mutade polisen Jim Keyzer är givetvis en ren slump):

  • Ponera att en polis utför en förundersökning mot en misstänkt som påstås ha förorsakat ett företag en viss skada, på ett sådant sätt att företaget har ett intresse av att just den här misstänkte pekas ut som förövare i förundersökningen, för att kunna vinna rättegången och begära, säg, trettio miljoner kronor i skadestånd.
  • Ponera vidare att densamme polis vinklar förundersökningen så att paragraf 4, 23 kap i Rättegångsbalken kan antas ha, ska vi säga, behandlats med viss flexibilitet.
  • Till sist ponerar vi att denne polis strax efter rättegången begär tjänstledigt för att under sex månader ta en anställning hos det företag som dragit vinning av att förundersökningen vinklades på ett visst sätt.

Vilka rekvisit har vi samlat på oss? Vi har en tydlig makt- eller förtroendeställning i och med anställningen som polis samt uppdraget att genomföra förundersökningen, vi har ett relativt svårbevisat missbruk (det kan ju vara så att han helt enkelt skrev en vinklad förundersökning av ren tröghet och inte något ont uppsåt) och vi har till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande genom anställningen, som ju i sin tur ger en viss indikation hur man kan tänkas tolka ett eventuellt missbruk.

Gentlemen, draw your conclusions.

Trackback URL for this post:

https://webhackande.se/trackback/262

Kommentarer

Trackback

Manuell trackback:

Mer wordness åt folket

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter