Tilläggsbudgeten

Jag har en lista framför mig som är ett antal exempel på vad som finns i tilläggsbudgeten. Vilka som får mer och vilka som får mindre. En del av punkterna gjorde mig lite nyfiken. En del fick mig att skaka på huvudet.

Regeringskansliet får 106,5 miljoner extra för dyrare utlandsrepresentation på grund av att kronan är svag. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det låter som om priserna på vräkiga mutluncher har gått upp. Ökade kostnader för de där som reser på "studieresor" till Seychellerna för att lära sig mer om deras avloppshanteringsteknik eller till Psilocybinsk i Grönryssland för att utropa det som vänort till Åmål.

6,4 miljoner extra till utredningen om den sociala barnavården förr. Jag undrar vad den fick från början. Jag undrar varför den behövs. Det känns som när man gjorde en utredning av psykvården förr: man kan sammanfatta allt fram till ungefär 1980 med "ryyys!", men till vilken nytta?

Finansmarknadsforskningen får 30 miljoner till, "ett nytt anslag". Finansvetande är en exakt vetenskap som låter herrar med dyra kostymer sitta i TV och säga "det här visste vi såklart" när Marknaden gör någonting. Det är ju bra att de visste att USA:s fastighetsmarknad skulle kollapsa pga vanskötsel och dra med sig alla andra ekonomier i en svacka som vi ännu inte sett slutet på, men varför sade de inget i så fall?!? Det finns folk som förutspår framtiden i mörtinälvor som gör ett minst lika bra jobb som riksbanken et consortes.

Kronofogden får sex miljoner till för att bekämpa organiserad brottslighet. Skulle jag inta ha något emot om det inte var så att "organiserad brottslighet" numera har en tendens att betyda "fildelning" (den värsta kriminaliteten i modern tid, och ett ständigt hot mot Sir Paul McCrawfishs möjlighet att tjäna en sjätte miljard pund på sina låtar från 60-talet).

Barnfamiljerna får 355 miljoner till i ökat flerbarnstillägg. Trevligt för dem.

Försvarsexportmyndigheten får 38 miljoner till. Antagligen för att kunna lova att alla som köper en JAS får en livstidsförbrukning After Eight på köpet. De verkar inte vara så lättsålda, de där mirakelplanen. Svenska folket ville inte ha dem när utvecklingsbeslutet togs, och nu visar det sig att ingen annan vill ha dem heller.

Newmaninstitutet får en halv miljon till för examen i teologi. VARFÖR kan man få en examen i teologi, men inte i astrologi eller slagrutesökning? De bygger på samma solida vetenskapliga grund.
Newmaninstitutet är en del av katolska kyrkans verksamhet, och borde således finansieras till 100% av katolska kyrkan och behandlas med den finkänslighet som katolska kyrkan förtjänar. Svenska staten borde inte vidröra dess verksamheter ens med tång, annat än möjligen för att inhämta skatt.

Minskat anslag får däremot "Rådgivning enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade". Minus 55 miljoner för att finansiera omstrukturering av Statens institutionsstyrelse samt ökat anslag till Regeringskansliet. Med andra ord är det de funktionshindrade som skall betala de där vräkiga utlandsfesterna?

Lite i förbigående står det också att det behövs 4.7 miljarder kronor för inköp av medeltunga helikoptrar till försvaret. Det står inte hur många. Det skulle inte reta mig om det inte vore för att man för ett par månader sedan förklarade att militära helikoptrar inte får användas till civila uppdrag, eftersom det är illegal konkurrens. Med det i minne kan vi alltså notera att 4.7 miljarder går till helikoptrar som inte kan användas till sjuktransporter eller snabb katastrofhjälp inom landet, utan bara till militära uppdrag. Vi har inte gjort oss kända för att nöta på militären sådär väldigt ofta, annat än (givetvis) för andra länders skull.

Så, vad skulle jag vilja ändra på av de här sakerna?

Jag skulle vilja ifrågasätta varför de funktionshindrade skall förlora sina pengar till en omstrukturering som likt de flesta omstruktureringar av kommunala och statliga verksamheter är en ren papperskonstruktion för att en förslagsläggare någonstans skall se handlingskraftig och dynamisk ut. Jag är inte alls övertygad om att det är de funktionshindrade som beställt den här omjävlingen.

Jag skulle plocka 30 av de 38 miljonerna i militärt exportstöd och lägga dem i ett projekt som skall utarbeta skolböcker. Grundböcker i de viktigaste ämnena, publicerade enligt Creative Commons och tillgängliga för alla, så vi kan minska kostnaderna för skolor här och i omvärlden. Låt oss exportera vetande i stället för trögsålda robotsystem. Jag är rätt säker på att det vore bättre för världsfreden.

Jag skulle vilja se en definition av vilka former av organiserad brottslighet som kronofogden skall bekämpa. Kanske det skulle löna sig bättre att fokusera på de som är skyldiga mer än en miljon i skatt än att försöka driva in pengar av fildelare eller bikers. Fildelare tenderar att köpa film för pengarna, och riktiga knuttar köper krom. Båda lider av överpriser.

Jag skulle vilja veta vad utlandsrepresentationen egentligen innebär. Och hur stor dess totala budget är.

De 355 miljonerna till ökat flerbarnstillägg skulle jag vilja minska med sådär 55 miljoner och lägga de pengarna på hantering av andra personer med självförvållade problem. Knarkare. Ett fungerande nålbytessystem och utskrift av heroinanaloger på recept skulle minska mängden brott som begås av narkomaner samt ge dem ett rimligare liv med mindre sjukdomsrisk. Jag tror samhället i stort skulle må bättre av minskade mängder drogvrak som är ute och bryter för att skaffa sig pengar till missbruket.
Jag är helt medveten om att det är extremt dyrt att ha barn. Jag tror inte att vi löser problemet genom bidrag. Jag tror att det måste lösas genom att kostnaderna sänks.

Och framför allt skulle jag vilja spåra upp alla pengar som går till FRA på olika vägar, och satsa dem på vården. Helst för att korta av vårdköerna för folk mellan 18 och 40. De som borde vara mest produktiva för samhället. Vi har inte råd att ha dem väntande på operationer medan riksdagen lägger miljarder på att avlyssna den svenska befolkningen. Det är idioti, och vi har i dagens finanskris inte råd med idioti.

Trackback URL for this post:

https://webhackande.se/trackback/272

Kommentarer

Vote webhackande for

Vote webhackande for president!

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter