Is FRA a zombie yet? No.

FRA och Snutia

Frukostseminarium: Ska Polisen ha tillgång till signalspaning?
Punkter markerade med *** är mina frågor och kommentarer. De släppte in exakt två publikfrågor, se nedan.
Bambuser

Både Alice och Annie positionerar sig som att de har jobbat med integritetsfrågorna länge, innan de blev inne.

Det är mycket tal om "acceptabel" och "balansgång" från frfa annies sida

Annie: Jag engagerade mig i FRA-lagen för jag tyckte den var för vag vdg sökbegrepp, ska inte vara förordningsbaserat, ska vara ett tillståndsförfarande via domstol, sedan domstolsliknande nämnd, nu försvarsunderrättelsedomstolen.

Alice: Försvarsdep under (s) tog fram lagförslaget till att börja med, men justitie dödade det, det var för långtgående.

*** Om det var för långtgående, hur går det ihop med att FRA påstod att det bara reglerade en redan existerande verksamhet? Visste ni inte om att verksamheten bedrevs på det viset eller var talet om reglering osant?

Anders Danielsson: SÄPO sågade förslaget pga rättssäkerhetsbristerna. Vi ska bekämpa brott mot rikets säkerhet, det är stor skillnad. "Etern är fri, det är odiskutabelt historiskt och rättsligt. Etern är fri." Det ska regleras, det ska finnas tillstånd, kontrollmekanismer osv. Man ar missat att diskutera behoven. Vi har ett uppdrag av staten. Vi ska skydda demokratin. "Staten är skyldig att skydda sina medborgare". Vi ska skydda den från att bedriva olovlig underrättelseverksamhet. Det typiska exemplet är spioneri. Vi ska förebygga och bekämpa. Vi ska bygga ett transparent system, vi måste bedriva underrättelseverksamhet och bedriva signalspaning, men vi måste garantera att SÄPO inte missbrukar informationen, vi välkomnar ett sånt kontrollsystem.

*** Hur mycket har SÄPO använt FRAs signalspaning i närtid? Vilken typ av brott utreder ni mha den?

Jan Karlsen: Vi vet från andra länder hur interitetskränkandet försvårar arbetet. Det är vi som står ansvariga när det har hänt, vi behöver det här verktyget. Det krävs att vi har rätt form av information för att kunna ta ansvar. Viktigt med kntrollstationer. Om en annan typ av regering kommer fram så ser de nog till att skaffa såna här verktyg ivfsh.

*** Det en sån regering skulle sakna är historiska data, vilka som t.ex. arbetade mot att de skulle komma till makten, eller se trender över längre tid, bygga sociogram osv.

Anders: Det här ÄR integritetskränkande, att säga nåt annat är att vilseleda debatten.

Annie: Afghanistan, bla, bla, viktigt verktyg, bla.

Anders: Vi har ett eget uppdrag och en lydnadsplikt, men regeringen får inte lägga sig i vår operativa verksamhet. Regeringen har ingen exekutiv makt.

Annie: Utländska förhållanden.

*** Varför behöver Polisen signalspana om de enligt polismetodutredningen ändå får avlyssna lite som de vill?

Alice: Det har funnits brister i lagen ändå fran början, som lappats och lagats under tiden. 15-punkters, enmansutreding och tilläggsproposition. Det här borde vara en av de viktigaste lagstiftningarna i modern tid, men det är fortfarande så att det är fullständigt omöjligt att göra en helhetsbild av om det är rätt nu.
FRA och den här lagen har i princip inget förtroende hos allmänheten. Riv upp, tillsätt en parlamentarisk utredning, väg in allt och gör rätt från början. Tom SÄPO var emot lagen.

*** Hur kunde lagen bli så fel från början? Är det något grundläggande fel i hur vi stiftar lagar?

Annie: Det är inte normalt enligt den partidemokratiska processen att enskilda riksdagsledamöter lägger sig i lagstiftningen. För mig har det varit viktigt hela tiden att det har varit en domstolsprövning innan och en effektiv kontrollstation efteråt.

Anders: "Tom SÄPO var emot"? Det är vi som säkerställer fred, frihet och demokrati i Sverige, varför tror alla att vi håller på med nåt fuffens?

*** Tja, därför att i princip allt ni håller på med är HEMLIGT?

Anders: Överskottsinformation kan också vara värdefull för att vi ska kunna avfärda hot mot rikets säkerhet. Vi måste ha politiker som litar på sina myndigheter, annars får ni avsätta oss.

*** Vi måste ha myndigheter som litar på sina medborgare, annars kommer vi att avsätta er.

Alice: Mitt jobb som lagstiftare är att väga de intressen som SÄPO och Polisen har mot andra intressen i samhället.

Publikfråga: Jag har blivit utsatt för telefonavlyssning i mitt arbete som psykiater. Jag blev ställd till ansvar för vad jag sade för ett halvår sedan och de som förhörde mig hade facit. Jag uttrycker mig numera annorlunda eftersom jag vet att jag kan bli avlyssnad.

Alice: Ja, det är det sämsta med såna här system. Människor börjar självcensurera sig. Det är dåligt för demokratin, det är då vi är farligt ute.

Anders: Vi talar om utländska förhållanden.

*** Varför är Polisen då inblandad? De har inga befogenheter utanför rikets gränser.

Publikfråga: Var det inte FRA som begärde en reglering?

Anders: Jo, de ville reglera sin verksamhet, etern var fri men de ville spana i kabel också.

Jan: Det är väldigt viktigt för våra medlemmar att vi får en tydlig reglering i frågan.

Trackback URL for this post:

https://webhackande.se/trackback/188

Kommentarer

Tack för rapporten

Tack för rapporten och Babmuser-utsändningen (försök att ordna ett stativ så att kameran inte skakar så mycket).

Ja, det var mycket intressant.

FRA

Det är märkligt att dessa lobbyister upprepar "etern är fri" som ett mantra. Det blir ju så uppenbart att de ljuger eftersom Europadomstolen har slagit fast att det inte finns någon som helst skillnad på spaning i kabel eller eter. I båda fallen kräver spaningen lagstöd. FRA spanade dock i såväl eter som i kabel helt utan lagstöd. Det var bl.a. därför som FRA-lagen beställdes. Svenska staten vill kunna upprätthålla sin vidriga verksamhet och därmed även hålla jänkarna glad. För det är ju till jänkarna den mesta informationen överlämnas.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter