need for speed

The Cone of Influence

Light cone

The cone of influence, eller inflytandekonen på svenska, är den volym framför ett fordon där saker som kan påverka framfarten uppehåller sig. Det kan verka lite abstrakt att ta till sig, men om man tänker sig en strålkastare fram på t.ex. bilen som lyser upp en smal del av vägbanan framför dig så kommer man nog ganska nära konceptet.

Prenumerera på innehåll