gammelmedia

  • ImageMagick reported an error: convert: unable to open image `sites/webhackande.se/files/images/Resvskan.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2589. convert: missing an image filename `sites/webhackande.se/files/images/Resvskan.thumbnail.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3015. .
  • Unable to create scaled Miniatyr image.

Alla kan vara med

Skånskan.se uppmärksammar något som är hemskare än att FRA får tillgång till alla våra privata meddelanden, nämligen att försäkringsbolagen i samarbete med försäkringskassan och landstinget kartlägger folks hälsa. Detta är mycket värre än FRA, men det här gnäller inga bloggare om påpekar ledarskribenten. "Det är dags att vakna nu", är den käcka slutklämmen.

Prenumerera på innehåll