Kulturpolitik

Någon gav mig en länk till en blog som heter s-kultur. Där fanns en lista med de meddelanden som deltagarna vid "Samling för kulturen" lämnat. Listan innehåller en del tänkvärt, och en del snömos. Precis som man kan förvänta sig när vanligt folk har åsikter om något. Jag plockar några punkter och kommenterar dem. Notera att jag inte är ute efter att håna någon, för att använda kvällspressens favoritord. Jag vill kommentera vad jag tror att man tänkt.

Vi kan börja med ett block som verkar vara för IPRED:
* Upphovsrätt på Internet!
* Stöd Musikerförbundets och STIMS licensieringsmodell i fildelningsdebatten.
* Stå upp för upphovsrätten!
* Låt inte piratlobbyn skrämma er från att införa IPRED-lagen!
* Värna upphovsrätten! Stöd sanktionsdirektivet!
* Värna upphovsrätten på Internet! Inför sanktionsdirektivet.

Det jag finner mest intressant där, är att vi hittar "stöd STIM", "stöd sanktionsdirektivet" och "stöd upphovsrätten" men ingen "stöd upphovsmännen". Vem tänker man på, när man är mer intresserad av att värna institutionerna än av att värna kreatörerna? Vems argument har man tagit till sig, och är man medveten om detta? Har man koll på att inga pengar som kommit in från branschens utpressningsinsatser gått till artister och kreatörer?

Ett annat block är mot IPRED, känns det som:
* Kriminalisera inte vanligt folk.
* Gör lagliga siter möjliga.
* Konst är att ha modet till illojalitet med det rådande
* Ungdomars kultur på vems villkor?
* Lyft amatörkulturen i ord och handling
* Kultur för alla - demokratifråga! Fjärde basfärdigheten: digital delaktighet. Kulturella uttrycksformer i cyber space!
* Kultur för alla! Möjlighet att både ta del av och utöva kultur, över hela landet. Folkbildningen har infrastrukturen

Amatörkulturen, ungdomarnas egen, är just den kultur som trängs in i ett hörn av branschorganisationernas totala dominans. När man inte kan pressa skivor utan att vara "kollektivansluten", när man inte kan nå ut utan att vara med i skrået, då vissnar amatörkulturen och får onödigt svårt att sprida sig. "Folkbildningen har infrastrukturen" skulle jag snarare se som "internet är infrastrukturen", men problemet är att de befintliga organisationerna gör allt de kan för att hindra folk från att överföra sina egna alster via nätet. Ivrigt påhejade av de som tycker att "piratlobbyn" är ett hot. Ivern att skydda de stora organisationerna och de gamla artisterna kväver de nya.

Den intressantaste gruppen för mig är följande:
* Vettig arbetsmarknadspolitik som passar kulturen och kulturarbetarna
* Idrotten får mycket pengar från Svenska spel. Kan de inte ge lite till Kulturföreningarna också!
* Ge stöd till biogram som visar lokalproducerade filmer. 400 000 till varje biograf

En arbetsmarknadspolitik som omfattar kulturarbetare vore på tiden. Kultur har inte setts som ett arbete, och följaktligen har industrin kunnat skriva kontrakt som en slavägare skulle rodna över. Några få får enormt mycket pengar, majoriteten kan inte leva på sitt skapande. Så har det varit långt innan internet kom och rev upp systemen, så har det varit för att "marknaden" velat ha det så. Tanken att slussa pengar från Svenska Spel till kulturen känns väldigt sympatisk. Jag har aldrig förstått varför sport värderas högre i pengar än konst eller musik. Stöd till lokala biogram är också en trevlig idé. Jag tror på att tillvarata lokala resurser, men att ge kontant stöd till biografer är återigen att stödja de som inte skapar. Ge ett litet stöd till var och en av de nya kreatörerna i stället. Femtio tusen per spirande regissör räcker till att tillverka en "demo" av vad man tänkt sig. Sedan kan eventuellt vidare stöd baseras på detta exempel.

Sist, och minst, hittar vi
* Etik o Moral!!
vilket får mig att tro att en kringströvande folkpartist eller kristdemokrat råkat förirra sig dit. Att bara säga sig stå för "etik och moral" utan att definiera det betyder inget. Det kan leda till Irans religiösa system, det kan leda till Utahs fromma mormoner med halvdussinet fruar. Jag antar att den som skrivit det är trött på falska politiker som talar med kluven tunga, men att bara ropa på etik och moral är att be om förtryck eftersom det är en blank check till den som tar sig ansvaret att bringa ordning. Senator McCarthy i USA var för etik och moral. Enough said.

Jag vill också rekommendera Ravennas blogg, där hon i dag skriver tänkvärt om kreatörernas varande och villkor, på ett sätt som inte synts så mycket i debatten tidigare.

Trackback URL for this post:

https://webhackande.se/trackback/113

Kommentarer

Skriv ny kommentar

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter