FRA

En civil myndighet

FRA, Försvarets RadioAnstalt påstås vara ett civilt enrådighetsverk, eller som folkpartisten och medlemmen av försvarsutskottet Allan Widman på ett seminarium i Almedalen uttryckte det: "Ingen kontrollerar Ingvar Åkesson!".

Jag överlämnar till läsaren att fundera på om det är bra eller dåligt, men vill påminna om ett par fakta i sammanhanget:

  • FRAs budget utgår från försvarsbudgeten.
  • FRA tar emot värnpliktiga.
Prenumerera på innehåll