En civil myndighet

FRA, Försvarets RadioAnstalt påstås vara ett civilt enrådighetsverk, eller som folkpartisten och medlemmen av försvarsutskottet Allan Widman på ett seminarium i Almedalen uttryckte det: "Ingen kontrollerar Ingvar Åkesson!".

Jag överlämnar till läsaren att fundera på om det är bra eller dåligt, men vill påminna om ett par fakta i sammanhanget:

  • FRAs budget utgår från försvarsbudgeten.
  • FRA tar emot värnpliktiga.

Rikspolisstyrelsen "försäger sig" i sitt remissvar till lagen: "Dessutom är det självklart att i en rättsstat är brottsbekämpning en uppgift för civila myndigheter." Alltså inte för FRA, som de följdaktligen anser vara en militär myndighet.

Varför Ingvar Åkessons titel är generaldirektör istället för regemetschef förefaller alltså vara en juridisk fint för att FRA skulle få ha civila myndigheter som Säpo, Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen och Utrikesdepartementet som "kunder", som FRA själva kallar dem. Militären fick nämligen inte bistå civila myndigheter hur som helst före en lagändring 2006. Orsak till det tidigare förbudet? Det gick lite snett när militären "hjälpte" polisen i Ådalen 1931.

Civila myndigheter har givetvis aldrig haft några sådana begränsningar.