Bandnamn

Om jag nån gång startar ett band ska det heta Första Förband och aldrig spela som main attraction.