Vad man läser ger andra en idé om hur man fungerar.