Det kringresande folket, nazitysk propaganda från 30-talet.