Pirates, arr!

Proteströsta mot massövervakningen på Piratpartiet

Christian Engström - 30 augusti, 2014 - 21:59

Hax har gått runt bland valstugorna på Sergels Torg och ställt frågor till partierna  om massövervakningen. Han skriver:

Med datalagringen lagrar man information om alla svenskars alla telekommunikationer. FRA bedriver automatiserad massövervakning, samarbetar med NSA, utför IT-attacker och har tillgång till NSA:s stora övervakningsdatabas – med oklart mandat och på oklar laglig grund.

Detta vill de borgerliga partiernas representanter inte kommentera. Och sossarna väljer att bluffa.

Läs mer hos Hax

Proteströsta mot massövervakningen på Piratpartiet!


Kategorier: Pirates, arr!

Stora och lagom stora visioner om basinkomst

Christian Engström - 30 augusti, 2014 - 12:30

I Facebook-gruppen Medborgarlön — ett alternativ till arbetslinjen förs en mycket konstruktiv diskussion om garanterad basinkomst. Jag har skrivit ett antal inlägg där jag försöker räkna på kostnader och tänkbar finansiering. Mitt mål när jag håller på och bollar med olika siffror är att hitta en modell som är både ekonomiskt och politiskt möjlig att den faktiskt ska bli verklighet.

Visioner är bra och nödvändiga. Vi ska absolut fortsätta prata om det visionära med basinkomsten. Det är ett samhälle där alla kan känna trygghet och ingen faller mellan några stolar i det sociala skyddsnätet. Där ingen behöver bli utsatt för förnedrande och integritetskränkande detaljgranskning när hen söker samhällets hjälp. Där bidragssystemen inte längre är bidragsfällor. Där vi erkänner det obetalda arbetets betydelse för samhället och ekonomin. Där vi bejakar alternativa livsstilar, och skapar ekonomiska förutsättningar för gåvoekonomier. Och alla andra delar av visionen. Se till exempel det här utkastet till plattform för basinkomströrelsen, som  Lennart Fernström tipsade om i Facebook-diskusionen.

Men själv är jag redan övertygad om det visionära med basinkomst. Vi ska fortsätta förklara visionerna, för långt ifrån alla har insett hur många olika fördelar ett basinkomstsystem skulle innebära. Men jag personligen är redan frälst, så jag vill gå vidare med nästa steg, och se om vi kan hitta en realistisk modell för hur vi kan börja omsätta visionerna i praktik.

En första observation är att ett heltäckande system för basinkomst är en gigantisk politisk reform. I praktiken är det helt otänkbart att vi skulle vilja göra så drastiska förändringar i både a-kassa, sjukkassa, stöd till barnfamiljer, pensionssystem, studiemedel och kommunala försörjningsstöd samtidigt, i en och samma reform.

Det skulle bli alldeles för mycket på en gång för att någon skulle våga känna sig tillräckligt säker på vad utfallet skulle bli. Och det skulle bli alldeles för många olika grupper av ”förlorare”, som skulle presenteras i olika tevesoffor, för att det skulle vara politiskt möjligt. En gigantisk totalreform som förändrar allt i ett slag kommer aldrig att hända.

Den enda praktiska vägen är att vi går med ”banansteg” mot garanterad basinkomst. Ett steg i taget, och varje nytt steg tar vid där det förra slutade. Då är jag helt övertygad om att det kan bli både ekonomiskt möjligt att förutsäga ungefär vad effekten av varje steg kommer bli, och politiskt möjligt att få igenom stegen ett efter ett.

Visionen om garanterad basinkomst får gärna vara hur stor den vill. Men ska det bli verklighet måste vi tänka tvärtom, och hitta så hanterbara bitar som möjligt.

Jag är i första hand ute efter att hitta en konkret basinkomstmodell för att lösa vad jag ser som det stora problemet: att garantera ekonomisk trygghet för alla arbetslösa.

Idag har vi komplicerade system som gör att folk (med rätta) känner sig otrygga inför vad som skulle hända om de blev av med jobbet, och att de som är arbetslösa idag riskerar att både utsättas för godtycke och fastna i bidragsfällor. Här finns det riktigt stort utrymme för förbättringar.

Alla bidragsområden som fungerar hyfsat idag lämnar jag därför helst åt sidan tills vidare, för att kunna fokusera på situationen för arbetslösa (och alla som oroar sig för att kanske bli arbetslösa i framtiden).

Två områden som trots allt fungerar hyfsat är barn och ålderspensionärer. Varken barn eller pensionärer jobbar, men de är försörjda ändå. Systemen för stöd till barnfamiljer och för pensioner är komplicerade, och det kan säkert finnas förbättringar att göra där.

Men att det säkert går att göra förändringar och förbättringar för (exempelvis) barnfamiljer och fattigpensionärer, är inget giltigt argument mot att genomföra en reform som siktar in sig på att förbättra för de arbetslösa.

Den som vill ta billiga partipolitiska poäng kan förstås säga att en sådan reform ”utesluter barnen och deras föräldrar”, eller liknande känslomässiga formuleringar, gjorda för att passa som soundbites i teve.

Varje reformförslag, hur bra det än är, går alltid att kritisera för att det inte är ännu bättre och löser ännu fler problem. Men så länge reformen inte innebär några försämringar för exempelvis barnfamiljer jämfört med hur vi har det idag, är de bara tom och orättvis retorik.

Det är naturligtvis sant att även om en basinkomst runt 8.500 skulle räcka för en ensam vuxen, är det inte tillräckligt för att en ensamstående förälder ska klara av att försörja alla sina barn också. Men det problemet finns redan idag, och därför finns det  redan idag olika bidragssystem för att lösa problemet.

Försäkringskassan administrerar ett antal olika system under rubriken ”Ekonomisk trygghet för familjer och barn”, Tillsammans kostar de 72,2 miljarder. Här ingår barnbidrag, bidragsförskott till ensamstående föräldrar, föräldraledigheten och andra stöd till just barnfamiljer.

Väljer man att plocka bort en del av de här bidragen till familjer för att finansiera ett system med basinkomst, då måste man förstås se till att basinkomstsystemet är så utformat att det inte försämrar för de barnfamiljer som har det sämst ekonomiskt.

Men om man konstruerar ett system för basinkomst som förbättrar för de arbetslösa, och låter man dagens bidrag till familjer vara kvar oförändrade, då finns det ingen saklig grund att påstå att det ”lämnar barnen utanför” eller liknande känslomässigt laddad kritik.

Det finns säkert förbättringar för barnfamiljer och pensionärer att göra, men det är inget argument för att låta bli att försöka lösa dagens orimliga situation för arbetslösa. Det bästa får inte bli det godas fiende.

Därför vill jag kunna lämna både barn och pensionärer åt sidan tills vidare, och fokusera på systemen för personer i yrkesaktiv ålder som inte har jobb de kan försörja sig på. Det betyder inte att jag inte bryr mig om hur barn har det. Men om det ska bli möjligt att hitta fram till ett system för garanterad basinkomst som går att genomföra i praktiken, är jag övertygad om att vi måste hitta sätt att dela upp det i hanterbara bitar som vi kan ta en och en.

Men gör vi det är jag övertygad om att det går.

Piratpartiet ställer upp i riksdagsvalet den 14 september. Vi vill införa ett system för garanterad basinkomst inom en tioårsperiod, och börja ta de första stegen nu direkt.


Kategorier: Pirates, arr!

Basinkomst: Ovillkorade bidrag till alla oavsett inkomst blir tyvärr svindyrt

Christian Engström - 30 augusti, 2014 - 12:11

Att ge en basinkomst som man kan leva på till alla — inklusive barn, pensionärer och alla med jobb — helt ovillkorat till om de redan tjänar andra pengar, skulle kosta 1000 miljarder, konstaterade jag i den förra bloggposten.

Men hur skulle det vara med ett lägre bidrag, som visserligen inte går att leva på, men som kanske skulle kunna vara till hjälp ändå? I Facebook-gruppen Medborgarlön — ett alternativ till arbetslinjen undrade Anders Erkéus vad det skulle kosta att ge ett sådant lågt bidrag till alla, oberoende av vad de tjänar. Som exempel nämnde han 2000 kronor i månaden

Den beräkningen är lätt att göra. Det enda man behöver veta är hur många personer som finns i de åldersgrupper man bestämmer sig för ska ha rätt till bidraget.

Så här många människor fanns det i Sverige 2013:

Åldersstatistik från SCB

0–17 år: 1 952 478 18-19 år: 237 250 20-64 år: 5 582 929 65+ år: 1 872 207 Totalt: 9 644 864

Sedan är det bara att multiplicera. Om man till exempel vill att alla mellan 20 och 64  ska få 2000 kronor extra i månaden blir beräkningen:

5 582 929 personer gånger 2000 kronor gånger 12 månader = 134 miljarder per år.

Vill man betala ut beloppet även till pensionärer tillkommer 1 872 207 personer, vilket ger en ytterligare kostnad på 45 miljarder, och en totalkostnad på 179 miljarder.

Och vill man dessutom betala ut 2000 kronor i månaden till alla 0-19 tillkommer 2,9 nio miljoner människor till en kostnad av ytterligare 52 miljarder, vilket ger en totalkostnad för hela befolkningen på 228 miljarder per år.

Som synes blir det väldigt dyrt väldigt fort om man börjar dela ut pengar till alla. 2000 kronor är ju inget som någon skulle kunna leva på, så det kan inte ersätta vare sig a-kassa, f-kassa eller försörjningsstöd. Men ändå blir kostnaden för det förslaget 228 miljarder per år, vilket är tre gånger så mycket som dagens kostnad för a-kassa och försörjningsstöd tillsammans.

Så även om tanken är sympatisk blir det svindyrt. Men det är i vart fall lätt att räkna på just det tankeexperimentet. :)


Kategorier: Pirates, arr!

Garanterad basinkomst är fullständigt realistiskt att finansiera

Christian Engström - 28 augusti, 2014 - 22:04

Är garanterad basinkomst en realistisk idé, som skulle gå att finansiera för staten?

”Nej”, svarar Anders S Lindbäck i ett blogginlägg med överslagsberäkningar om vad det skulle kosta. Han kommer fram till att det skulle kosta runt 1000 miljarder att införa en basinkomst på 100.000 kronor om året för alla (ca 8.300 kronor i månaden).

Beräkningen är enkel: 100.000 kronor gånger 10 miljoner människor blir 1000 miljarder.

Men den beräkningen är helt uppåt väggarna på flera punkter, dessbättre :)

För det första är beräkningen gjord på 10 miljoner personer, vilket är samtliga i Sverige (drygt). Här är första felet. Barn ska inte ha någon egen medborgarlön, de är försörjda av sina föräldrar. Och pensionärer har redan medborgarlön i form av pensionen, så dem kan man med fördel lämna utanför systemet.

Om man istället begränsar sig till alla mellan 20 och 64 år är det 5,6 miljoner personer. Redan här har vi kommit ner från 1000 miljarder till 560 miljarder, alltså.

Men det andra felet i beräkningen är att det förstås inte är meningen att alla ska få 100.000 kronor mer i plånboken varje år. Det går ju av uppenbara skäl inte (om vi inte invaderar Norge och snor deras oljefond, men det tycker jag inte vi ska :) ).

Alla mellan 20 och 64 ska ha en garanti om att de får basinkomsten om de inte har några andra inkomster att försörja sig på. Men trots att arbetslösheten är hög har ju ändå de flesta jobb, som de både försörjer sig själva på och betalar skatt på. Det ska de fortsätta med även om vi inför en garanterad basinkomst för dem som inte har turen att ha jobb och inkomster.

Jag har skissat på ett förslag 1.0 till basinkomst där alla som tjänar 17.500 eller mer i månaden fortsätter betala exakt samma skatt som de gör idag. För dem skulle systemet inte innebära någon förändring. Däremot skulle var och en mellan 20 och 64 som står utan inkomst vara garanterad basinkomsten.

För att komma vidare med beräkningarna måste man ha statistisk över hur många som tjänar hur mycket, och om inkomsterna kommer från jobb, sjukkassa, a-kassa eller något annat. SCB har sådan statistik, men den är inte helt lätt att tolka för en oinvigd, och det är inte helt säkert att det finns publicerad statistik med exakt de gruppindelningar man skulle behöva.

Men innan man gjort en ordentlig uträkning med detaljerad statistik från SCB kan man ändå konstatera att om det skulle röra sig om exempelvis 1 miljon individer mellan 20 och 64 som ska få basinkomst på 100.000 om året, då kostar det 100 miljarder.

Det är förstås mycket pengar, men det är inte alls någon omöjlig siffra i nationalbudgeten. Arbetsförmedlingen, CSN och det kommunala försörjningsstödet kostar idag 96,6 miljarder tillsammans.

Om det är högst 1 miljon svenskar som är arbetslösa och behöver basinkomsten, då är vi redan hemma genom att låta basinkomsten ersätta de tre systemen. Och då har vi inte ens tittat på vare sig sjukkassan eller de olika stöden till föräldrar.

En garanterad basinkomst för alla som behöver den ligger alltså helt inom det möjligas ram. Stannar det vid 1 miljon bidragstagare blir det 100 miljarder, vilket är lätt att finansiera genom att lägga ner tre bidragssystem som inte längre behövs när basinkomsten ersätter dem.

Men för att komma vidare behövs en mer ordentlig uträkning med riktiga siffror från SCB. Kan vi få fram en sådan är jag övertygad om att vi kommer kunna räkna hem reformen garanterad basinkomst.

Piratpartiet ställer upp i riksdagsvalet. Vi vill införa ett system för garanterad basinkomst inom en tioårsperiod, och vi vill börja ta de första stegen nu direkt.

…………

Uppdatering: Lång och konstruktiv diskussiostråd på Facebook om det här inlägget

…………

Referens:
Åldersstatistik från SCB

2013 såg Sveriges befolkning ut så här:

0–17 år: 1 952 478 18-19 år: 237 250 20-64 år: 5 582 929 65+ år: 1 872 207 Totalt: 9 644 864

 


Kategorier: Pirates, arr!

Medlemsmöte pågår!

Piratpartiet - 15 oktober, 2012 - 10:47

Just nu pågår ett utav två årliga medlemsmöten i Piratpartiet. På detta möte har alla medlemmar rätt att delta.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Amelia Andersdotter pratar i SVT om sitt arbete i EU-parlamentet

Piratpartiet - 8 oktober, 2012 - 08:40

Piratpartiets ena EU-parlamentariker, Amelia Andersdotter, gästade i morse SVT Morgon och pratade om sitt arbete i EU-parlamentet. Det kan du se här.

Kategorier: Pirates, arr!

Anna Troberg pratar om Anonymous i TV4

Piratpartiet - 5 oktober, 2012 - 16:56

I dag medverkade Anna Troberg i TV4 Nyheterna och TV4 Morgon.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Träffa nya och gamla pirater!

Piratpartiet - 3 oktober, 2012 - 08:56

På grund av bland annat razzian mot PRQ och partiets deltagande på Bok och Bibliotek i Göteborg kommer det just nu många nya medlemmar till partiet och många nyfikna til

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Pressmeddelande: "Regeringen har ljugit det svenska folket rakt upp i ansiktet"

Piratpartiet - 18 september, 2012 - 18:35

Regeringen har lagt ett förslag om att låta Säpo och Rikskriminalen få tillgång till FRA:s insamlade information. Piratpartiet är starkt negativa till detta. Läs vårt pressmeddelande här.

Kategorier: Pirates, arr!

Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2012

Piratpartiet - 16 september, 2012 - 20:42

 

 

 

 

 

 

 

 

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Piratpartiet debatterar så att det ryker om det - hjälp oss att sprida våra tankar!

Piratpartiet - 24 augusti, 2012 - 12:56

Piratpartiet debatterar så att det ryker om det. Den senaste veckan har vi hälsat på på inte mindre än fem debattsidor. Dessutom har Anna Troberg gjort något som andra politiska debattörer verkar tro är omöjligt. Hon har tagit sig tid att prata med läsarna i varje artikels kommentarsfält.  Politik ska ju vara dialog och inte monolog.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Anna Troberg på SVT Debatt: "Riksdagspolitikerna sviker hbtq-rörelsen".

Piratpartiet - 5 augusti, 2012 - 15:08

Anna Troberg skriver på SVT Debatt: "Pride borde vara ett tillfälle att fokusera på kärnfrågan, frågan om allas lika rättigheter.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Mer än 100 000 kräver att regeringen benådar Peter Sunde

Piratpartiet - 3 augusti, 2012 - 08:26

Adrian Braekke startade för en tid sedan en namninsamling till stöd för Peter Sundes nådeansökan hos regeringen.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Rättegång mot Pirate Bay nästa år

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 20:33
Nu är ett datum för rättegången mot The Pirate Bay satt. Processen i Stockholms tingsrätt väntas pågå i flera veckor.
Kategorier: Pirates, arr!

Reinfeldt upprepar lögnen om fildelarjakten

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 12:34
"Vi tycker att upphovsrätten ska värnas, men vi vill inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Det gäller att hitta den balansen," sade Fredrik Reinfeldt i partiledardebatten. Det här är nästan precis vad han sa i valrörelsen 2006, när han blev pressad i fildelningsfrågan. Nu upprepade han alltså lögnen ikväll i teve, bara en vecka efter att justitiedepartementet har lagt fram piratjägarlagen
Kategorier: Pirates, arr!

Nya detaljer om signalspaningslag

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 12:31
Tidningen Riksdag & Departement kan i dag publicera det interna dokument som övertygade tvivlarna inom alliansen om förslaget till signalspaningslag.
Kategorier: Pirates, arr!

Piratkopieringen minskar när lagliga alternativen blir allt fler

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 11:48
Den illegala nedladdningen av musik minskar. Trendbrottet redovisas av undersökningar i Storbritannien och Sverige.
Kategorier: Pirates, arr!

Folkpartiet petar FRA-motståndare

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 09:31
Camilla Lindberg, den enda borgerliga riksdagsledamot som röstade nej till FRA-lagen i somras, petas från sin plats i justitieutskottet.
Kategorier: Pirates, arr!

Nihao Kenny: FRA och hotet mot Sverige

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 09:26
FRA-lagen sägs vara till för att skydda Sverige från yttre hot, men vad detta skall vara för sorts hot får det Svenska folket inte reda på.
Kategorier: Pirates, arr!
Prenumerera på innehåll