Pirates, arr!

Massövervakningen är värdelös mot både terrorism och grov brottslighet

Christian Engström - 6 augusti, 2014 - 12:49

”FRA skyddar oss mot terrorister” är statsminister Fredrik Reinfeldts och regeringens standardargument för massavlyssningen.

”FRA har avvärjt flera stora terroristangrepp, men vi kan inte berätta några detaljer, för det är hemligt” brukar de som försvarar FRA’s verksamhet hävda.

Detta är inte sant, och det kan vi veta med säkerhet. Man behöver inte ha tillgång till någon hemlig information från FRA för att veta att de inte någonsin har avslöjat någon riktig terrorkomplott i Sverige. Det räcker med att veta vad som inte har stått i tidningarna de senaste decennierna.

Låt oss anta att FRA faktiskt skulle ha kommit någon (stor, riktig) terroristkomplott på spåren. Vad skulle de göra då?

Sverige har inga hemliga domstolar som dömer i terroristmål, och vi slänger inte ut misstänkta terrorister ur flygplan över Östersjön. Det kanske finns konspirationsteoretiker där ute som tror Sverige gör det, men i så fall är jag inte en av dem.

Om FRA hade hittat riktiga bevis för förberedelse för terrorism, då skulle de misstänkta blivit arresterade och åtalade. Både stämpling till mord och förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse är mycket allvarliga brott, som i praktiken kan ge lika långa straff som ett fullbordat terroristangrepp. Om FRA hade hittat sådana bevis mot någon grupp av personer skulle det inte ens finnas någon anledning att ta till de speciella terroristlagarna.

Hade det här hänt i Sverige skulle de skyldiga sitta inne på mycket långa straff även om angreppet hade avvärjts. Då hade vi alla kunnat namnen på de terroristerna lika bra som vi nu känner namnen Breivik och bin Laden. Men Sverige har inte haft några stora terroristrättegångar sedan 70-talet. Hade vi haft det hade vi alla kommit ihåg det.

Om FRA hade hittat några riktiga terrorister skulle det dessutom legat i deras intresse att göra så stor affär som möjligt av det i media. Det skulle ju stärka deras argument för att de behövs (och därför behöver få ännu större anslag), och hjälpa deras huvudmän USA och Obama att vinna propagandakriget om den allmänna opinionen i Sverige när det gäller massövervakningen.

Men ändå har det inte varit några terroristrättegångar byggda på FRA-material i Sverige.

När företrädare för allianspartierna och regeringen påstår att FRA har hittat terrorister, då ljuger de. Eller kan de förklara vad de har gjort med alla terroristerna, i så fall?

Lika magert resultat tycks hela USA’s globala system för massövervakning ha givit. Trots närmast obegränsade resurser och befogenheter, har den amerikanska spiontjänsten NSA aldrig lyckats stoppa något terrordåd eller några terrorister.

I november 2013 anordnade Europaparlamentet en utfrågning med anledning av visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden. En av de inbjudna gästerna var den amerikanske före detta kongressledamoten Jim Sensenbrenner. Undet sin tid i kongressen var han en av initiativtagarna till den drakoniska The Patriot Act, som ger amerikanska myndigheter vida befogenheter att åsidosätta medborgerliga rättigheter i kriget mot terrorismen. Jim Sensenbrenner är alltså på intet vis någon duva. Men numera tycker även han att massövervakningen har gått för långt.

Jag frågade honom om den amerikanska massövervakningen lett till att någon terrorist fällts i domstol för terroristbrott. Svaret blev nej.

Enligt NSA själva (sa Sensenbrenner) har massövervakningen lett till att de har kunnat avstyra totalt ett (1) terroristangrepp. Men det ledde inte till att någon eller några dömdes för terroristbrott (som till exempel förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse eller stämpling till mord), utan bara till någon dom för ekonomiska brott.

Närmare efterforskningar visar att det rörde sig om ett fall där en somalisk taxichaufför som bodde och arbetade i USA skickade 8.500 dollar till någon av de stridande fraktionerna i Somalia. Eftersom den somaliska organisationen är terroristklassad av USA, gjorde sig taxichauffören därmed skyldig till ett terroristbrott.

Det här är alltså den största framgången som NSA kan visa upp som resultat av alla de miljarder som massövervakningen kostar de amerikanska skattebetalarna. Det är alltså inte bara den svenska massövervakningen i FRA’s regi som har resulterat i exakt noll terroristdomar för avstyrda försök till attentat. Inte ens NSA’s globala övervakning tycks har fått fram tillräckligt med bevisning för att fälla någon i domstol för terroristbrott.

I januari 2014 skrev Washington Post:

En analys av 225 terrorismfall i USA sedan den 11 september 2001 konstaterar att NSA’s massinsamling av trafikdata rörande telefonsamtal ”inte haft någon märkbar effekt för att stoppa terroristhandlingar”

Det som har lett till att terroristkomplotter har kunnat avslöjas vid ett antal tillfällen i USA har istället varit traditionellt polisarbete, skrev Washington Post.

En annan amerikansk rapport samma månad, januari 2014, kom fram till samma resultat. Inga fångade terrorister.

Den 238-sidiga rapporten konstaterar att den amerikanska spionorganisationen NSA’s program för att samla in metadata om alla medborgares telefonsamtal bara har givit ”minimala” tillskott till kampen mot terrorism, strider mot lagen och borde stängas ner fortast möjligt.

Rapporten granskar den handfull fall där data från massövervakningen överhuvudtaget har använts, och hittar

“… inget fall där programmet bidrog direkt till att man upptäckte någon tidigare okänd terroristkomplott eller lyckades avstyra en terroristattack.”

NSA har aldrig stoppat en enda terroristattack, trots att de har närmast obegränsade ekonomiska resurser, spionerar på precis allt de kan komma åt, och inte bryr sig ett jota om att följa de lagar som finns för att skydda allas vår rätt till privat kommunikation.

I Sverige agerar FRA som underleverantör och bästa samarbetspartner med NSA. Den verksamheten kostar 860 miljoner kronor i budgeten 2014. Men inte heller FRA har fångat någon enda terrorist.

Grov brottslighet är det andra området som brukar lyftas fram som argument för massövervakningen. Enligt EU’s datalagringsdirektiv är alla telefon- och internetoperatörer skyldiga att lagra data om alla vi kontaktar och allt vi gör på nätet. Motivet är (förutom terrorism) att bekämpa grov brottslighet.

Men inte heller mot grov brottslighet är massövervakningen effektiv.

År 2013 gjorde tyska parlamentet en utvärdering av datalagringsdirektivet i Tyskland. De kom fram till att datalagringen var så gott som helt värdelös:

Användandet av datalagringsdirektivet höjde framgången hos brottsutredningar med endast 0,006 procent. Direktivet står därför inte i proportion till antalet brott som kan lösas.

skrev Bundestag Working Group i sin studie.

Någon räknade ut att man rent statistiskt skulle ha kunnat anställa 1,4 nya poliser i hela Tyskland istället för att lägga miljarder på datalagringen för att komma upp i en förbättring på 0,006 procent.

När EU-kommissionen sent omsider presenterade en utvärdering av datalagringsdirektivet 2011, kom den redan i inledningen fram till  slutsatsen att datalagringen ”spelar en viktig roll” i kampen mot den grova brottsligheten. Den ansvariga kommissionären Cecilia Malmström (FP) hävdade att den var ”av mycket stor betydelse för de straffrättsliga systemen och brottsbekämpningen”. Det budskapet basunerades ut i EU-kommissionens pressmeddelande.

Men själva utvärderingen visade sig mest bestå av anekdoter utan källhänvisningar. Någon riktig statistik över hur många fall som verkligen klarats upp med hjälp av datalagringen i de olika medlemsländerna fanns inte — i de flesta fall för att medlemsländerna inte kunnat eller velat presentera någon sådan statistik.

FRA, NSA och EU-kommissionen följer alla samma mönster när de får frågan om massövervakningens effektivitet. Först säger de i svepande ordalag att de har fångat massor av terrorister eller skurkar. Men när någon ber om närmare detaljer visar det sig vara endera önsketänkande eller ren lögn.

Datalagringen kränker våra mänskliga rättigheter. Det konstaterade EU-domstolen i en dom den 8 april 2014. Det är okay under vissa omständigheter övervaka personer som är misstänkta för brott. Men det är inte okay att övervaka alla på det sätt som datalagringsdirektivet kräver, sa domstolen.

Det här är det grundläggande argumentet för varför vi varken ska ha datalagring eller massövervakning enligt (eller i strid mot) några andra lagar. Massövervakning utan brottsmisstanke är inte proportionerligt, och är varken nödvändigt eller acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. När EU-länderna ägnar sig åt sådan övervakning bryter de mot både Europakonventionen om mänskliga rättigheter och EU’s rättighetsstadga.

Även om det gick att visa att massövervakningen var effektiv mot terrorism och grov brottslighet skulle den fortfarande inte vara proportionerlig, och därmed fortfarande olaglig.

Men när det visar sig att massövervakningen inte ens är effektiv för att bekämpa brott, varför i herrans namn vill både EU-kommissionen och vår egen regering ha kvar den till varje pris? Den frågan får de gärna svara på.


Kategorier: Pirates, arr!

Why The Proposed New York Bitcoin Regulations Are Absolute, Total Bullshit

Rick Falkvinge - 5 augusti, 2014 - 22:26

Cryptocurrency: New York’s Department of Financial Services has presented draft regulations for bitcoin trade that are an absolute heap of bullshit, and that’s even before going into what the proposal actually says. The propsed regulations require a so-called “BitLicense” in order to trade in bitcoin with residents of New York and with everybody else in the world. The problem is, that’s an absolute joke from a legal standpoint, completely ignoring the very concept of a jurisdiction.

At last, the proposed regulations for bitcoin trade were published for comments. The bitcoin community has been absolutely furious, but nobody’s going into the fundamentals of the proposal: that it asserts authority over the entire world on the basis of being located in New York.

That’s no more possible – or enforcable – than if the President of Iran asserted authority over the entire world on the basis of being located in Teheran.

Here’s the (proposed) deal: the proposed regulations say that any company, no matter where in the world, doing bitcoin business with a resident of New York must have a so-called BitLicense. The first problem with this is that this BitLicense doesn’t limit itself to regulating the trade between the company and the resident of New York; it asserts authority over any person, no matter where in the world, doing business with that company, which is also located no matter where in the world.

So regulators of New York are asserting authority over trades taking place between a business in Slovenia and a client in Malaysia, based on the idea that the business in Slovenia may also have clients in New York. In technical terms, this is absolute, total bullshit.

To pull a parallel: imagine if Iran determined that any web site offered to Iranians must implement Shari’a laws, not just when offered to Iranians, but when offered to anybody on the flimsy basis that it is also offered to Iranians. This is how batshit insane the asserted authority of the BitLicense proposal is.

I see it as a way to try to deliberately fragment the bitcoin trade into unworkability. If every single patch of land publishes their own requirements for bitcoin trade, and asserts that their requirements apply everywhere, we’ll have an impossible patchwork of 246 legal frameworks that all bitcoin companies must follow, full of multiple contradictions everywhere. It’s nothing short of a deliberate sabotage.

(246 is the number of countries in the world, with the US counted as its 50 states plus DC.)

So while it’s not exactly illegal to assert authority outside of your own jurisdiction like this, it’s completely unenforceable, for the simple reason that when a person in Malaysia trades with Bitstamp in Slovenia, the NYPD has no right to interfere neither in Singapore nor Slovenia. It’s out of their jurisdiction, which literally means that New York doesn’t get to set any rules whatsoever.

But it goes beyond that. The New York regulators don’t have authority to regulate the Slovenian business Bitstamp, or any other non-US business, even for its clients in New York, either. When I choose to do business with a Californian company from my home base in Stockholm, Sweden, I understand and accept the ridiculously fundamental fact that a business in California operates under Californian law, and that Swedish police and justice has absolutely no say whatsoever in how it chooses to operate. Nor does the Swedish judiciary have any say in how I choose to do business with foreign entities, as long as I don’t bring home contraband.

This means that New York regulators are limited to regulating businesses physically operating in New York, and only businesses physically operating in New York. That’s what “jurisdiction” means. That’s what “enforcement” means. New York Police simply doesn’t get to say how a Slovenian business operates, regardless of whether citizens of New York choose to do business with it, on the simple basis that the NYPD doesn’t get to bloody invade Ljubljana.

The entire proposal is bullshit from its assertion of authority onwards.

If you want to go into the insanity of the proposal itself, looking beyond its (complete lack of) authority to regulate, Erik Voorhees has done a nice write-up. Among other things, he observes that “this is not consumer protection. This is explicit surveillance of private citizens who are not accused – nor even under suspicion – of committing a crime.”

This regulation proposal is a deliberate sabotage attempt against the bitcoin ecosystem, and I pledge to treat companies that take part in this attempted sabotage accordingly:

I pledge to never do business with any bitcoin company that submits themselves to this governmental abuse of their own customers, getting this ridiculous New York “BitLicense” and submitting themselves and their customers to a foreign hostile jurisdiction.

Only companies which are physically based in New York – physically based in New York – need care about what New York regulators say. The rest of the world, can, should, and must just plain ignore their silly attempts at bullying.

Kategorier: Pirates, arr!

Världen i mitt flöde

Opassande - 23 juli, 2014 - 09:28

Det är inget konstigt att några minuter innan jag läser om en ny intressant tv-serie så har jag läst en artikel om alla människor som dör i Palestina just nu. Precis just nu. Eller det är ju konstigt, orden jag letar efter kanske snarare är att det inte är ovanligt. Jag ser några tweets om att det är överjävligt i Syrien just nu. Blir påmind om att den största oroshärden i dödsfall räknat i världen just nu är i Kongo-Kinshasa. Ser någons bara fötter på instagram, som just ska dricka fin-fina drinken, ser fint ut.

Kontrasterna i världen är liksom så himla nära inpå – hela tiden. Just nu är det alldeles för varmt ute, jag delar tydligen problemet med svullna fötter och vader med andra vad jag kunnat se i flödet. Edward Snowden borde kunna få asyl här i Sverige, enligt lag och praxis, men folk som kommenterar tror inte på det. Sverige som land uppfattas av de egna som ohederligt sedan ett par egyptier utelämnades till USA för ett antal år sedan. I affären där jag går och handlar muttrar vi om vädret såklart, men även om reparationen av tvärbanespåret som stör både trafik och det vanliga lugnet.

Först läser jag en artikel om en Ukrainsk separatist som erkänner att de sköt ner planet i Ukraina i förra veckan. När jag läst klart — mage och hjärta i uppror — ser jag en artikel i högermenyn, med en topplista av de 8 konstigaste fallen i “Morden i Midsomer”. Jag tänker lite på det tvära kastet, är det ett behov jag har, nu när jag läst något förfärligt, att jag blev sugen på att läsa något lättsamt? Kanske. Undrar ibland vad det gör med en. Artikeln om att NSA påverkar våra flöden var intressant, och oroväckande. Undrar vad det betyder?

Någon drunknade i Trekanten, bilder på söndersprängda barn i Palestina snurrar förbi i flödet, några förlustar sig på Liseberg, söta ungar hoppar genom vattenstrilen i trädgården, kvinnor stenas till döds i Irak, kurder kämpar mot ISIS, en lista på de tio sötaste katterna nånsin, en musikdiskussion, kollar in en kompis tips om sommarläsning… tar ett stort glas saft med massor av is i, tänker att jag kanske ska sluta scrolla i flödet, på vilken plattform det nu råkar vara jag fastnat i.

Kanske är det letargin, som gör att jag nästan reflexmässigt snart sitter och scrollar och läser igen. Vänta, såg jag inte något bra recept – var var det? På vägen dyker det upp andra grejer, sen landar jag i ett ormbo av misogyna hatare som anser att kvinnor är förfärliga som “inte ger dem sex regelbundet”, hamnar i en rondell av roliga memer baserat på ämnet, läser en postning av killen som misstänker att hans tjej ligger med sin pappa…

Världen händer precis här och nu, precis samtidigt som jag scrollar, och grannen terroriserar mig genom att köra samma spellista för femte gången idag. Nåja, bättre än när han drog igång halv fyra härom natten. Det är för varmt. Orkar inte göra något, men samtidigt är det skönt att slappa. Jag har förtjänat det. Jag har det bra. Kan det verkligen vara lagligt att SD har en massa namn på sin valsedel i Gävle som inte valt att stå på den? Vet vi något om det? Jag känner att jag har en massa åsikter om det, men släpper det när jag läser om kvinnor som säljs som slavar i Göteborg för att polisen inte har tid att klara upp den sortens brottslighet. Gängkrigen tydligen.

Prioriteringarna, ständigt dessa prioriteringar. Jag fixar en lättare lunch, helt omöjligt att äta något ordentligt i den här värmen. Glömde bort att köpa glass, men orkar nog inte ta mig till affären igen. Tar ett stort glas saft med massor av is i, igen. Sprayar lite kallt vatten på fötterna, känns skönt i tio sekunder, sen fortsätter de att bulta. Storbritannien ska nöja sig med att “bara” skicka ut varningsbrev – högst fyra om året – till folk som fildelar olagligt. Fildelning är prioriterat. I Storbritannien dör folk i förtid pga fattigdom, ser jag nu.

Jag sitter mitt i hela världen och ser det hända hela tiden. Borde jag göra något? De enda alternativet är att inte se det, att skita i att klicka. Det är inte ett alternativ. Jag sätter mig och skriver en bloggpost, kan inte skada att försöka fokusera tankarna på ett ämne, en stund. Tom Paris och B’lana kommer att vinna rejset, moraliskt, det vet jag ju redan. Det är nån slags trygghet i det antar jag. Orkar inte tänka på det motsvarande otryggheten att tro mig veta vad allt annat innebär. Det är för varmt för det. Sen så vet jag faktiskt inte allt heller. Jag kan ha fel.

Om jag hade en superkraft vad skulle jag vilja vara då? Kanske skulle jag vilja ha kraften att ge människor självförtroende och lugn. Thor ska tydligen bli en kvinna i nåt seriealbum framöver. Landar i nåt misogynt träsk igen. Det är normalt att vara man, men genusglasögon när man skriver ur kvinnoperspektiv, skriver en kvinnlig författare. Intressant, har inte tänkt på det, känns i magen som att det ligger något i det, kanske värt att fundera lite på.

Undrar om jag inte ska ge min granne förslag på lite nya låtar till spellistan. Skriva ut en lista och lägga i hans brevlåda… Tipsa om hörlurar kanske. Nån annan dag. Öppnar ett nytt fönster. Den där jävla Breivik. Terrorist eller galning. Norge röstade in främlingsfientliga i sitt parlament nåt år efter. Förstår det fortfarande inte. Varför ser vi inte vad som händer? Vad är det för fel på oss? En politiker tänker tydligen slänga ut sin tv genom fönstret. Jahapp. Undrar om jag kommer kunna sova i natt? Det är väldigt varmt nu.

Kategorier: Pirates, arr!

Medlemsmöte pågår!

Piratpartiet - 15 oktober, 2012 - 10:47

Just nu pågår ett utav två årliga medlemsmöten i Piratpartiet. På detta möte har alla medlemmar rätt att delta.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Amelia Andersdotter pratar i SVT om sitt arbete i EU-parlamentet

Piratpartiet - 8 oktober, 2012 - 08:40

Piratpartiets ena EU-parlamentariker, Amelia Andersdotter, gästade i morse SVT Morgon och pratade om sitt arbete i EU-parlamentet. Det kan du se här.

Kategorier: Pirates, arr!

Anna Troberg pratar om Anonymous i TV4

Piratpartiet - 5 oktober, 2012 - 16:56

I dag medverkade Anna Troberg i TV4 Nyheterna och TV4 Morgon.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Träffa nya och gamla pirater!

Piratpartiet - 3 oktober, 2012 - 08:56

På grund av bland annat razzian mot PRQ och partiets deltagande på Bok och Bibliotek i Göteborg kommer det just nu många nya medlemmar till partiet och många nyfikna til

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Pressmeddelande: "Regeringen har ljugit det svenska folket rakt upp i ansiktet"

Piratpartiet - 18 september, 2012 - 18:35

Regeringen har lagt ett förslag om att låta Säpo och Rikskriminalen få tillgång till FRA:s insamlade information. Piratpartiet är starkt negativa till detta. Läs vårt pressmeddelande här.

Kategorier: Pirates, arr!

Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2012

Piratpartiet - 16 september, 2012 - 20:42

 

 

 

 

 

 

 

 

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Piratpartiet debatterar så att det ryker om det - hjälp oss att sprida våra tankar!

Piratpartiet - 24 augusti, 2012 - 12:56

Piratpartiet debatterar så att det ryker om det. Den senaste veckan har vi hälsat på på inte mindre än fem debattsidor. Dessutom har Anna Troberg gjort något som andra politiska debattörer verkar tro är omöjligt. Hon har tagit sig tid att prata med läsarna i varje artikels kommentarsfält.  Politik ska ju vara dialog och inte monolog.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Anna Troberg på SVT Debatt: "Riksdagspolitikerna sviker hbtq-rörelsen".

Piratpartiet - 5 augusti, 2012 - 15:08

Anna Troberg skriver på SVT Debatt: "Pride borde vara ett tillfälle att fokusera på kärnfrågan, frågan om allas lika rättigheter.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Mer än 100 000 kräver att regeringen benådar Peter Sunde

Piratpartiet - 3 augusti, 2012 - 08:26

Adrian Braekke startade för en tid sedan en namninsamling till stöd för Peter Sundes nådeansökan hos regeringen.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Rättegång mot Pirate Bay nästa år

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 20:33
Nu är ett datum för rättegången mot The Pirate Bay satt. Processen i Stockholms tingsrätt väntas pågå i flera veckor.
Kategorier: Pirates, arr!

Reinfeldt upprepar lögnen om fildelarjakten

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 12:34
"Vi tycker att upphovsrätten ska värnas, men vi vill inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Det gäller att hitta den balansen," sade Fredrik Reinfeldt i partiledardebatten. Det här är nästan precis vad han sa i valrörelsen 2006, när han blev pressad i fildelningsfrågan. Nu upprepade han alltså lögnen ikväll i teve, bara en vecka efter att justitiedepartementet har lagt fram piratjägarlagen
Kategorier: Pirates, arr!

Nya detaljer om signalspaningslag

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 12:31
Tidningen Riksdag & Departement kan i dag publicera det interna dokument som övertygade tvivlarna inom alliansen om förslaget till signalspaningslag.
Kategorier: Pirates, arr!

Piratkopieringen minskar när lagliga alternativen blir allt fler

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 11:48
Den illegala nedladdningen av musik minskar. Trendbrottet redovisas av undersökningar i Storbritannien och Sverige.
Kategorier: Pirates, arr!

Folkpartiet petar FRA-motståndare

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 09:31
Camilla Lindberg, den enda borgerliga riksdagsledamot som röstade nej till FRA-lagen i somras, petas från sin plats i justitieutskottet.
Kategorier: Pirates, arr!

Nihao Kenny: FRA och hotet mot Sverige

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 09:26
FRA-lagen sägs vara till för att skydda Sverige från yttre hot, men vad detta skall vara för sorts hot får det Svenska folket inte reda på.
Kategorier: Pirates, arr!

Tillägg 166 i Telekompaketet "försvinner".

Piratnyheter - 14 oktober, 2008 - 20:26
Det svenska tillägget i Telekompaketet som skyddar medborgarnas grundläggande rättigheter försvinner i "korrektion" - trots att en majoritet i Parlamentet röstade för.
Kategorier: Pirates, arr!
Prenumerera på innehåll