Pirates, arr!

Ett år med Snowdenläckan

Opassande - 15 juli, 2014 - 10:10

För lite över ett år sedan laddade Edward Snowden ner 1,5 miljoner filer från NSA, som han arbetade för, flög till Hong Kong och lämnade över materialet till den brittiska journalisten Glenn Greenwald. Snowden hamnade så småningom i Ryssland där han fick en årslång asyl, som med största sannolikhet nu kommer att förlängas. Glenn Greenwald har sedan han blev förvaltare av läckan tagit sig till Brasilien och ägnar sig nu, tillsammans med sin partner, på heltid åt att gå igenom och lägga ut materialet.

Den senaste läckan visar hur brittiska GHCQ har olika programvaror designade att samla in och spara offentliga postningar och skapa automatiska postningar på flera sociala medieplattformar och även kommentarsfält under bloggar. Det blir nästan komiskt i all sin bedrövlighet, när det även står att det kan handla om att rigga omröstningar online. Att styra informationsflödet är själva grejen, och har de inte mjukvaran på listan så kan de “bygga det som behövs”, för vilka ändamål det nu kan handla om.

Jag kom på mig själv med att fundera på hur många grejer som dykt upp i och med Snowdenläckan, och det är en hel del. Det går inte att helt lätt göra nån slags översikt över det, men det finns en och annan tidslinje att scrolla igenom i alla fall.

Mängden material som publicerats är massivt, och har i USA lett till flera stora offentliga debatter där NSA inte bara konstaterats ljuga för politikerna utan även bryta mot lagar. Svenska FRA har implicerats, brittiska GHCQ och flera andra nationella säkerhetsorganisationer pekas ut i materialet som samarbetspartners på olika vis. I Sverige har dock inte motsvarande debatter dragits igång, trots att man funnit att FRA ljugit om huruvida de deltagit i aktiva dataintrång. Här är det i princip tvärtyst.

Politiker som tillfrågats om FRAs delaktighet i detta har uttryckt det som att de inte har någon anledning att tro att FRA gör dumma saker, för övrigt. Nu tillhör jag den kategori av människor som antagligen är lite väl naiv och tror på människors godhet i det stora hela, men till och med jag, blir illa berörd av den här sortens naivitet. Det finns inget ansvarsutkrävande från FRA. Det förekommer nån slags kontroll från Siun som FRA prickas av mellan varven, men en prick i det här sammanhanget innebär precis ingenting. Det är helt upp till FRAs goda vilja att leva upp till vad det nu kan vara. Det är en helt bisarr situation.

Jag ser kommentarer ibland om att det på något vis skulle vara Piratpartiets ansvar att detta får fortgå: nån slags oförmåga att lyfta frågeställningen på ett tillräckligt engagerande sätt så att man en gång för alla kan sätta stopp för den här utvecklingen. Mot västvärldens största, rikaste och mest informerade säkerhetsindustrier, läggs alltså underförstått ansvaret där? När regeringen tiger, säger en del att Piratpartiet är inte tillräckligt smarta, tillräckligt whatever. Det är Piratpartiet som failar, inte du själv, inte regering och riksdag, utan PP. Är det inte att göra det lite väl lätt för sig? Särskilt i en värld där ens informationsflöde så lätt kan påverkas och som i sin tur påverkar dig, ska väl tilläggas.

Frågan hur kan man “misslyckas i sina valrörelser när Snowden har varit på tapeten i ett helt år”, kvarstår dock. Jag har inte en jäkla aning. För mig är det tveklöst en prioriterad fråga, varför det inte är det hos andra har jag jättesvårt att begripa. Kanske är det så vidrigt enkelt att man inte tror att det är så allvarligt så länge man inte har någon i sin närhet man bryr sig om (eller en själv) drabbas, skadas, eller rent av dör… Det är en rysare att försöka analysera och inte särskilt uppbyggligt vad gäller grundläggande respekt för mänskligheten, helt ärligt.

Så jag är trots allt mer intresserad av att få veta hur man kan lyckas öka intresset i de här frågorna. Jag skulle jättegärna vilja se lite mer idéer och tankar kring hur man åstadkommer det. När allt kommer omkring är det oförmågan att sätta tryck i opinionen som skapat det här problemet från första början, så berätta gärna vad som ska till för att du ska tycka att det är viktigt — för det är du som är opinionen. Sitt inte där och spela svårflörtad, berätta vad du vill ha. Vad det ska till för att du ska rösta med integritetens förtecken, som allra minst åtminstone för att sätta tryck på de partier i riksdagen som idag kränker den.

För samtidigt sitter det ett gäng folkvalda i riksdagen som efter valet kommer att bestämma sig för om det ska fortsätta samlas in data om våra telefonsamtal, om vad vi läser och tycker. För trots att datalagring förklarats vara olagligt, så vill majoriteten där (oavsett med S-styre eller M-styre) fortsätta lagringen. Så lite betyder det för dessa människor, för de har fått intryck av att så lite betyder det för dig.

Hur som helst kan man nog räkna med att man alltid är bevakad på ett eller annat sätt. Alltid. Få är de som har den tekniska kompetensen (eller orken) att gömma sig med diverse verktyg. Andra tröstar sig med att de inte har något att dölja, förfärande nog. Skitsamma om sådana här system när de används i diktaturer handlar om att sätta press på medborgare. Där människor pressas att hänga ut sina vänner, för annars kan dennes pappa förlora sitt uppehälle. Vi säljer för övrigt sån här övervakningsutrustning till diktaturer. Om vi nu för ett ögonblick kände oss lite bättre än andra.

Det går utmärkt att ta hänsyn till sånt när man lägger sin röst i valet i höst. Låt gärna de som behöver, få veta det.

Kategorier: Pirates, arr!

Liberties Report for July 12, 2014

Rick Falkvinge - 12 juli, 2014 - 19:33

Civil Liberties: On Data Retention in the UK, a rebellious ISP that fights for its customers, and self-censorship.

I’ve been experimenting with a new format for a while for people who prefer video or podcast audio rather than text. Thoughts?

Kategorier: Pirates, arr!

Internet är det största sedan tryckpressen

Christian Engström - 11 juli, 2014 - 13:12

Internet är det största som har hänt mänskligheten sedan tryckpressen, troligen ännu större. Det är inte konstigt att det ger upphov till ett antal nya politiska frågor som är av genomgripande betydelse för samhällsutvecklingen. Som jämförelse kan vi titta på vad som hände förra gången.

Gutenbergs tryckpress såg dagens ljus i mitten av 1400-talet. Gutenbergs vision (förutom att starta en verksamhet som han kunde tjäna pengar på) var att kunna trycka högkvalitativa biblar på latin. Det var någonting som det fanns ett skriande behov av. Den som lyckades knäcka den teknologiska nöten skulle med all sannolikhet kunna se fram emot många lukrativa kontrakt med den katolska kyrkan, som vid den här tiden var den mäktigaste och rikaste organisationen i hela den kända världen.

Fram tills Gutenberg hade alla exemplar av biblar (och de få andra böcker som fanns) framställts av munkar som skrev av texten för hand. De handkopierade biblarna var för det första ofantligt dyra. Hur många timmar skulle du själv behöva för att skriva av hela Bibeln för hand i vacker frakturstil, och vad skulle det kosta till en timpeng som du kunde överleva på? Den järnhårda lönelagen (alltså att man inte kan betala mindre i lön än priset för mat och hyra) gällde även på 1400-talet. Varje handskrivet exemplar av den heliga skrift representerade en produktionskostnad motsvarande miljoner i dagens penningvärde.

Ett ännu allvarligare problem (med den tidens sätt att se det) var att de handkopierade biblarna innehöll ett antal felaktigheter som uppstod vid kopieringen. Munkarna som skötte kopieringen tillhörde den tidens absoluta intellektuella elit. De kunde inte bara läsa och skriva (vilket bara en mycket liten del av befolkningen kunde), de kunde också latin och hade en mångårig utbildning i teologi för att förstå innebörden i Skriftens ord.

Men hur välutbildade munkarna än var, var de trots allt inte mer än människor, så här och där blev det fel. Och eftersom avskrifterna de gjorde i sin tur användes som förlagor för nya avskrifter, kunde felen som smög sig in spridas vidare.

I en tid när dogmen sa att Bibeln var den yttersta sanningen och att varje ord var dikterat av Gud personligen, var det här allvarliga grejer. Blev Guds ord tillräckligt förvanskat skulle det i värsta fall kunna äventyra hela mänsklighetens möjlighet till frälsning. Det var (med den tidens sätt att se det) ett skräckscenario som får dagens allra mest dystra klimatprofetior att förblekna i jämförelse.

Gutenberg såg framför sig en tid då Guds ord kunde predikas på exakt samma sätt överallt, utan några felaktigheter eller variationer.

Men tji fick han på den punkten. Själva teknologin fungerade utmärkt och spreds som en löpeld över Europa. Inom några decennier fanns det hundratals boktryckerier i Europa, som producerade böcker i aldrig tidigare skådad mängd, både religiösa texter och annat.

Men målet att Guds ord i framtiden skulle predikas överallt på exakt det sätt som den romersk-katolska kyrkan hade bestämt centralt, det gick fullständigt åt pipan.

Den 31 oktober 1517 spikade en katolsk präst vi namn Martin Luther upp 95 religiösa tester på en kyrkport i den tyska staden Wittenberg. Det blev början till protestantismen, som inte bara tyckte att Bibeln skulle översättas till språket som folk talade, utan också menade att det var möjligt för människan att finna Gud direkt genom Bibeln, utan att nödvändigtvis behöva den katolska kyrkan och det katolska prästerskapet som mellanhand.

Aldrig mer i historien skulle kristna gudens ord predikas så likformigt som det hade gjort innan Gutenberg tryckte sin första latinska bibel. Bara för att Gutenberg var genialisk nog att uppfinna boktryckarkonsten betydde inte att han hade en chans att förutspå hur den skulle komma att påverka samhället.

De politiska förändringar som skedde som en direkt följd av den nya revolutionerande informationsteknologin, boktryckarkonsten, blev minst sagt omfattande. Fram till boktryckarkonstens genombrott hade den romersk-katolska kyrkan haft ett nästan totalt informationsmonopol i hela Europa. I princip de enda tankar och nyheter som nådde ut till byarna där folk bodde var de som lästes upp från predikstolen på söndagen.

Men med boktryckarkonstens hjälp kunde även andra tankar spridas. Den romersk-katolska kyrkans makt över informationen var hotad. Det tänkte kyrkan inte låta ske utan vidare.

Följden blev 300 år av krig i Europa mellan protestanter och katoliker. Miljontals människor dog i vad som i grunden var en informationspolitisk diskussion. Krig är det i särklass sämsta sättet att få till stånd politiska förändringar som behövs för möta en förändrad verklighet, men det fungerar.

När det mesta av den katolsk-protestantiska krutröken hade lagt sig några århundraden efter Gutenbergs uppfinning, var det över ett helt nytt informationspolitiskt landskap.

Den romersk-katolska kyrkan hade gått från ett närmast totalt informationsmonopol till att bli en kanal av många. I takt med att dogmen kunde ifrågasättas kunde den moderna vetenskapen börja spira, för att sedan (med boktryckarkonstens hjälp) växa upp till det kunskapens träd som är grunden för världen vi lever i idag. Och parallellt med vetenskapen växte upplysningstidens politiska idéer fram om demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Internet är minst lika revolutionerande som boktryckarkonsten var på sin tid. Boktryckarkonsten gjorde det flera storleksordningar lättare att sprida information. Istället för en sändare (kyrkan i Rom) fanns det tusentals. Det fick världen att förändras i grunden.

Internet gör det också flera storleksordningar lättare att sprida information. Istället för tusentals bokförlag och nyhetsredaktioner, som var situationen på 1900-talet, är det nu för första gången möjligt för miljontals enskilda människor att göra sin röst hörd och få ut ett budskap.

Det är ofrånkomligt att det kommer leda till att vårt samhälle förändras. Hur vi ska möta den förändringen, och i vilken riktning vi vill att förändringen ska gå, är politiska frågor.

Piratpartiets mål är att vi ska klara av de informationspolitiska diskussionerna som behövs med anledning av internet på ett billigare och snabbare sätt än vad som skedde med boktryckarkonsten. Vi vill inte bara slippa fullskaliga krig mellan dem som vill behålla eller tillskansa sig informationsmonopol å ena sidan, och dem som vill se en annorlunda och bättre värld å den andra. Vi hoppas också kunna lösa den politiska knuten på lite snabbare tid än flera hundra år.

Piratpartiet anklagas ibland för att vara ”bara ett internetparti”. Det är i och för sig inte sant, men även om så vore, vad är det för ”bara” med det? I så fall är hela upplysningstidens idétradition om demokrati och frihet ”bara en boktryckningsfilosofi”.

Det finns inget ”bara” med frågan om vem som har makten över informationen. Det avgör i mycket hög grad i vilken riktning samhället utvecklas. Som en följd av den teknologiska utvecklingen är de informationspolitiska frågorna mer aktuella just nu än de varit på de 500 år som förflutit sedan bråken som följde av boktryckarkonsten startade, eller kanske någonsin.

Piratpartiet tar de här frågorna på allvar.


Kategorier: Pirates, arr!

Har du generaliserat idag?

Opassande - 11 juli, 2014 - 12:10

På sistone har jag insett att jag dömer ut folk som använder ordet “vänster” eller “liberal” som skällsord. Det här har dragit igång lite tankar hos mig, om generaliseringar. Nu är jag personligen inte fri från det, men jag tänker att det inte handlar om att man aldrig någonsin får generalisera, utan snarare att när man gör det uppstår det konsekvenser.

Ett exempel som jag noterade, är ilskan över Romsons uttalande om vita, medelåldersmän som nån slags miljöbandit, där generaliseringarna som följde imploderade i sig själva. Hon var fel ute, men det var hon som var fel ute. Det var inte feminister, det var inte kvinnor… det var hon som uttryckte sig plumpt generaliserande. Det torde inte vara några problem att förstå den distinktionen även om det antagligen är en gråzon där någon talar för ett parti, men för flera av de som jag såg anmärkte på Romsons uttalande, blev det en retorisk plattform att dra växlar till hela grupper helt okopplade från henne.

Ironiskt nog så blev den typ av generaliseringar hon gjorde sig skyldig till plötsligt helt i sin ordning att använda sig av själv, när man uttryckte sig. Det blev oerhört svårt att känna något slags engagemang, när det uppstår en retorik som på sina ställen går ut på att kvinnor är galna. Eftersom jag är en själv. Kvinna, alltså. Det här är ett jättevanligt fenomen. Någon säger något, och nån annan säger ungefär “typiskt [insert valfri grupp]“. Man tänker sig bygga nån slags sammanhållning där ett stort antal människor stängs ute från gemenskapen — ofta helt utan att förstå det, gissar jag.

Det vimlar av jättearga människor som blir förbaskade varje gång “män” generaliseras kring. Varför är det då så svårt att sluta generalisera själv? Nånting måste ge med sig, för det blir inte trovärdigt i längden. Det är just det här som gör att jag tappar lite respekt för folk ibland — tycker man att någon är ute och cyklar som drar alldeles för många över samma kam, så har man själv satt en gräns, och då borde man föregå med gott exempel. Där nånstans drar jag ett streck i sanden.

Men det finns även andra problem med den här typen av tillhörighetsretorik, som när man används som alibi för extrema element. Där man hamnar i situationer av att anses behöva försvara någon som helt klart går över gränserna för var som ska anses vara okej ur ett demokratiskt perspektiv. Att jag är emot rasism innebär inte att jag ska behöva försvara de antirasistorganisationer som agerar auktoritärt. Jag måste få ha möjlighet att slippa räknas in i den sortens grupperingar.

Vänster är en fördelningspolitisk benämning. Jag skrev lite om det härom sistens, och Christian Engström har utvecklat det i tre olika inlägg som jag rekommenderar att du tittar in på. Liberal är inte samma som höger, men används som det återkommande. Vänster eller höger duger inte som skällsord när det exempelvis handlar om de extrema element som vill sätta demokratin ur spel för att få som de vill. Hade vi ordentliga perspektiv för skillnaden mellan kontroll och rätt att tänka annorlunda, så skulle det inte blandas ihop nån slags lojalitet med om huruvida de kontrollerande intressegrupperna var rotade i höger eller i vänster, misstänker jag.

Jag uttrycker mig själv generaliserande om det dåliga i att tänka auktoritärt. Det innebär att när jag själv drabbas av “alla andra är idioter”-fenomenet (jodå, det har du också tänkt ibland), så vet jag att jag i grund och botten antagligen är nån annans idiot. Jag har inte alltid rätt, bara för att jag vet vad som är rätt för mig. Det är den stora skillnaden mellan att tänka auktoritärt eller inte, för mig personligen.

Hur som helst har generaliseringar konsekvenser — ett slags stereotypiskt bygge helt utan grund som jag undrar om folk verkligen förstår att de bidrar till. De som förstår kan nog exploatera den här sortens språkliga tvång till tillhörigheter, men jag undrar om det verkligen inte behövs genomskådas lite mer. Jag vet bara inte riktigt hur man gör det. Som det är nu så är det helfel med vissa generaliseringar, men helt okej med andra. Det säger rätt många på olika sätt i debatterna, men vi ser inte några tendenser på att det minskar.

Under tiden generaliserar jag friskt i tanken, om de som använder sig av språkvarianter som vänstermuppar och högersvin. Det är en generalisering om åsiktstillhörigheter som jag en gång i tiden antagligen förstod, men som idag blivit något av en barometer för en människas förmåga att kommunicera — och i längden dennes intelligens. Go figure, liksom.

Kategorier: Pirates, arr!

You Can Only Be Against Basic Income Based On Morals, Not Evidence

Rick Falkvinge - 10 juli, 2014 - 12:00

Swarm Economy – Zacqary Adam Xeper: There are all sorts of arguments against an unconditional, universal basic income — that is, the idea of giving everyone a minimum income regardless of whether they work, whether they’re disabled, or whether they’re poor. The problem with these arguments is that the only one that actually stands up to reality is, “I don’t like it.”

Whether it’s in industrialized nations like Canada and the UK, or poorer countries like India and Namibia, experiments with a basic income have challenged fears that it will lead to a culture of dependence, an unsustainable drop in employment, or do anything at all to destroy or kill an economy whatsoever. When given free money unconditionally, time and time again, the results have shown that the only people who quit their jobs are people like students, single mothers, or other people who have better uses of their time than being employed.

There is no catastrophic disincentive to work, or incentive to be lazy, like basic income opponents predict. Everyone does not start sitting around at home. People who are able to work and keep society running continue to do so. The economy does not collapse. The fears of doom-and-gloom just flat-out don’t happen.

Every day, the arguments against alleviating poverty and inequality by just giving everybody money sounds more and more like arguments used against same-sex marriage. It will lead to bestiality. It will be bad for the children. Heterosexual couples will stop getting married. Cats and dogs living together, mass hysteria. None of these things happen. They’re weak attempts to rationalize the argument that, “I just think it’s wrong.”

For opponents of basic income, there is no evidence on their side. Their arguments come entirely from the fact that they believe that giving people money for nothing is icky. They don’t want to live in a world where anybody can make a comfortable living without having to break their back doing work if they don’t want to. They’re not afraid of any real, existing consequences. They just think it’s wrong.

But they’re never going to admit that. When the debate is framed like that — is it right or wrong for everyone to have food, shelter, and security; is it right or wrong for everyone to be free to choose what work they do — it’s no longer a debate they can win.

Kategorier: Pirates, arr!

Man måste våga för att vinna, även om det kostar på

Opassande - 9 juli, 2014 - 13:26

Jag erkänner rakt av att jag blev i stort ganska nöjd med reportaget över ilskan över det nya kampanjmaterialet för Piratpartiet på Nyheter 24. Jag tog inte fram den för att folk inte skulle reagera, om man säger. Förhoppningen är att folk ska se och reagera, och om det måste ta vägen via uppblåsta rapporter om eventuellt drama, so be it. Dels får folk reda på att den (och partiet) ens existerar, och är de nyfikna kan de kolla in kampanjen själva och skapa sig sin egna uppfattning.

Problemet nånstans är självklart det där med att sånt påverkar hur man uppfattar att man ska känna om saker. Du ska inte tycka att det är bra (eller motsvarande dåligt ur ett allmänt perspektiv) är budskapet. Någon har bestämt det, och beroende på individ har det bäring på vad man sen faktiskt tycker, ingen av oss går fri från att påverkas. Det här är en ganska stor allmänmänsklig grej som vi hanterar både i stort och smått, dagligen, i våra liv.

Man ska vara, tycka, tänka, se ut si eller så. Och som det hampar sig var just det ett starkt metavärde när jag och Göran Widham spånade fram temat. Nu skulle jag vilja claima kattidén som min alldeles egna — på sätt och vis var det min idé, men egentligen har katter alltid varit en välsedd budskapsbärare i det digitala. (Piratpartiet hade till och med en affisch redan förra året, med två katter och budskapet “goda vänner delar med sig”, som var väldigt omtyckt både internt och externt.)

Men såklart, man använder sig helt enkelt inte av katter i en valkampanj. Det är inte norm på något sätt i världen. Och det ger ett utmärkt pedagogiskt tillfälle att lyfta det där med hur normer, att vara “normal till varje pris”, är något som är till nytta för exempelvis säkerhetsindustrin. Vore det så att det inte var “onormalt” att vara si eller så, hade säkerhetsorganisationerna inte så mycket information att samla in och använda som valuta. För de flesta av oss idag så är det t.ex. fullständigt normalt att vara homosexuell, men det anses ändå i det stora hela vara tillräckligt “onormalt” för att en organisation som FRA ska få undantagsregler och samla in sådan information. Till vilken nytta är den sortens information? Den frågan måste våga ställas.

Det går att lyfta det här med hur det som anses vara “normalt” används för att förtrycka människor på flera olika sätt. Ta bara s.k. “slutshaming”. Kvinnor som anses vara lösaktiga, eller på andra sätt inte uppfylla nån slags norm för hur de ska bete sig sexuellt hängs ut och hånas ohämmat. Kyskheten, och värdet som är lagt till det annars är man en sämre människa, är ett maktmedel mot halva mänskligheten. Vore det inte för att vi alla går omkring med nån slags inbyggd norm för hur kvinnor ska vara, skulle inte slutshaming få något fotfäste. Det skulle inte finnas någon publik.

Att våga vara annorlunda kommer med ett högt pris i samhället idag. Jag välkomnar därför gräl om att Piratpartiets kampanj är orimlig ur synvinkeln “så gör man bara inte”. Vem har bestämt det egentligen och vem tjänar på det, hoppas jag att allt fler börjar tänka. Och det är en kärnfråga, luras inte att tro något annat. För att tackla många av de integritetskränkningar som sker, behöver man inse att väldigt mycket handlar om att sociala rättigheter ges att tillåta att någons integritet är mindre värd än någon annans. För att de anses vara annorlunda.

Våga vara annorlunda är inte en floskel, det är en högst ambivalent anmodan. Vågar du? Vågar du gå utanför de inritade fotstegen i livet, när de leder till för individen fel mål? Hur många tvångsmedel ska ett samhälle tolerera i form av morallagstiftningar, som inte handlar om något annat än personliga värderingar om norm och “hur folk borde vara”? Att våga vara annorlunda kommer med ett pris, ibland alldeles för högt.

De närmaste tio åren kommer att innebära stora förändringar. Många av dessa kommer att ses som onormala och stretas emot i onödan trots att det är bra för samhället. Andra kommer knappt märkas av och sen plötsligt vara en del av våra liv som vi måste förhålla oss till utan att vi haft möjlighet att påverka det. Som med övervakningsindustrin, exempelvis. Vi har lärt oss den hårda vägen att vi har anledning att fortsätta förhålla oss informerade och fundera över konsekvenser och proportionalitet — och inte minst hur pass invasivt det får vara i våra privatliv. Då får vi inte vara rädda för att synas. Att våga vara annorlunda.

Kategorier: Pirates, arr!

Medlemsmöte pågår!

Piratpartiet - 15 oktober, 2012 - 11:47

Just nu pågår ett utav två årliga medlemsmöten i Piratpartiet. På detta möte har alla medlemmar rätt att delta.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Amelia Andersdotter pratar i SVT om sitt arbete i EU-parlamentet

Piratpartiet - 8 oktober, 2012 - 09:40

Piratpartiets ena EU-parlamentariker, Amelia Andersdotter, gästade i morse SVT Morgon och pratade om sitt arbete i EU-parlamentet. Det kan du se här.

Kategorier: Pirates, arr!

Anna Troberg pratar om Anonymous i TV4

Piratpartiet - 5 oktober, 2012 - 17:56

I dag medverkade Anna Troberg i TV4 Nyheterna och TV4 Morgon.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Träffa nya och gamla pirater!

Piratpartiet - 3 oktober, 2012 - 09:56

På grund av bland annat razzian mot PRQ och partiets deltagande på Bok och Bibliotek i Göteborg kommer det just nu många nya medlemmar till partiet och många nyfikna til

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Pressmeddelande: "Regeringen har ljugit det svenska folket rakt upp i ansiktet"

Piratpartiet - 18 september, 2012 - 19:35

Regeringen har lagt ett förslag om att låta Säpo och Rikskriminalen få tillgång till FRA:s insamlade information. Piratpartiet är starkt negativa till detta. Läs vårt pressmeddelande här.

Kategorier: Pirates, arr!

Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2012

Piratpartiet - 16 september, 2012 - 21:42

 

 

 

 

 

 

 

 

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Piratpartiet debatterar så att det ryker om det - hjälp oss att sprida våra tankar!

Piratpartiet - 24 augusti, 2012 - 13:56

Piratpartiet debatterar så att det ryker om det. Den senaste veckan har vi hälsat på på inte mindre än fem debattsidor. Dessutom har Anna Troberg gjort något som andra politiska debattörer verkar tro är omöjligt. Hon har tagit sig tid att prata med läsarna i varje artikels kommentarsfält.  Politik ska ju vara dialog och inte monolog.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Anna Troberg på SVT Debatt: "Riksdagspolitikerna sviker hbtq-rörelsen".

Piratpartiet - 5 augusti, 2012 - 16:08

Anna Troberg skriver på SVT Debatt: "Pride borde vara ett tillfälle att fokusera på kärnfrågan, frågan om allas lika rättigheter.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Mer än 100 000 kräver att regeringen benådar Peter Sunde

Piratpartiet - 3 augusti, 2012 - 09:26

Adrian Braekke startade för en tid sedan en namninsamling till stöd för Peter Sundes nådeansökan hos regeringen.

läs mer

Kategorier: Pirates, arr!

Rättegång mot Pirate Bay nästa år

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 21:33
Nu är ett datum för rättegången mot The Pirate Bay satt. Processen i Stockholms tingsrätt väntas pågå i flera veckor.
Kategorier: Pirates, arr!

Reinfeldt upprepar lögnen om fildelarjakten

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 13:34
"Vi tycker att upphovsrätten ska värnas, men vi vill inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Det gäller att hitta den balansen," sade Fredrik Reinfeldt i partiledardebatten. Det här är nästan precis vad han sa i valrörelsen 2006, när han blev pressad i fildelningsfrågan. Nu upprepade han alltså lögnen ikväll i teve, bara en vecka efter att justitiedepartementet har lagt fram piratjägarlagen
Kategorier: Pirates, arr!

Nya detaljer om signalspaningslag

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 13:31
Tidningen Riksdag & Departement kan i dag publicera det interna dokument som övertygade tvivlarna inom alliansen om förslaget till signalspaningslag.
Kategorier: Pirates, arr!

Piratkopieringen minskar när lagliga alternativen blir allt fler

Piratnyheter - 15 oktober, 2008 - 12:48
Den illegala nedladdningen av musik minskar. Trendbrottet redovisas av undersökningar i Storbritannien och Sverige.
Kategorier: Pirates, arr!
Prenumerera på innehåll