Quotes by Lord Omar Khayyam Ravenhurst

  • ImageMagick reported an error: convert: unable to open image `sites/webhackande.se/files/images/Resvskan.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2589. convert: missing an image filename `sites/webhackande.se/files/images/Resvskan.thumbnail.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3015. .
  • Unable to create scaled Miniatyr image.

Handels

- Hur många Handelselever behövs för att byta en glödlampa?
- En. Han tar ett fast tag i lampan och universum roterar runt honom.

Things I should know by now.